השכרת קרוואן קרוואנים תנאי השכרה - 358המחיר כולל

 • ביטוח מלא עם גבול השתתפות עצמית של : AU$ 500 למקרה
 • מע''מ (%): 10
 • ערכת רכב:
 • מפות דרך:
 • מדריך חניונים:
 • דמי נהג נוסף:
 • כלי מטבח וכלי אוכל:
 • מידע תיירותי:
 • שרותי דרך 24 שעות:
 • מיכל גז ראשון:
 • מרחק נסיעה ללא הגבלת מרחק:
 • ערכת ציוד שינה:


תוספות אפשריות

 • כסא בטיחות לילד
 • שולחן פיקניק
 • מילוי גז (אפשרי רק בקרנס, סידני ומלבורן)
 • כיסא בוסטר לילד
 • כיסא פיקניק
 • מערכת GPS ניווט לוויני
 • דמי ניקוי סופי
 • מפזר חום 220 וולט
 • קבלה/החזרה מחוץ לשעות הפעילות
 • ביטוח צמיגים ושמשות
 • שימוש חופשי בתוכנת מסלולי טיול ייחודית לטיולי קרוואנים Rv Plan כולל האפשרות להזמנת החניונים


תנאי תשלום

מקדמה 300, שאר התשלום 30 לפני מועד תחילת ההשכרה


דמי ביטול

 • מעל 30 ימים מיום ההשכרה הראשון - 5% ממחיר ההשכרה, מינימום 250 $ AU לא יוחזרו.
 • 7 עד 29 ימים לפני תאריך ההשכרה:55% ממחיר ההשכרה, מינימום 300 $ AU, לא יוחזרו, .
 • 2 עד 6 ימים לפני תאריך ההשכרה:80% ממחיר ההשכרה, מינימום 350 $ AU, לא יוחזרו, .
 • 1 עד 1 ימים לפני תאריך ההשכרה:100% ממחיר ההשכרה, מינימום 400 $ AU, לא יוחזרו, .

תנאי השכרה

1. ראשי
1.1. פרטי החוזה

החוזה מול חברת ההשכרה כולל:
א. הסכם השכרה עליו חותם השוכר;
ב. התנאים ההגבלות להשכרה.

1.2. סמכות שיפוט
חוזה ההשכרה כפוף לחוקי המדינה שבה נמצאת תחנת ההשכרה ממנה הושכר הקרוואן והשוכר מסכים שלבתי המשפט באותה מדינה יש סמכות שיפוט בלעדית לקבוע כל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים.
1.3. חוק הצרכנות האוסטרלי
יש לשוכר זכויות צרכניות המוקנות על ידי חוק הצרכנות האוסטרלי, ואף סעיף זה או כל תנאי אחר בחוזה השכירות אינם כוללים, מגבילים או משנים כל תנאים, ערבויות או זכויות משתמעים שיש לו על פי חוקים אלה או כל חקיקה פדרלית, מדינה או טריטוריה אחרת.
1.4. חתימות אלקטרוניות
חברת ההשכרה עשויה להשתמש בחתימות אלקטרוניות כאמצעי כניסה לחוזה השכירות. כאשר השוכר מכניס חתימה אלקטרונית הוא מסכים לשימוש באמצעי זה של אישור וקבלה של תנאים והגבלות אלה והתחייבויותיו על פי חוזה השכירות.

2. מי רשאי לנהוג בקרוואן
הערה חשובה:
הפרה של חלק כלשהו מסעיף זה מהווה הפרה משמעותית של חוזה השכירות. פרטים נוספים בסעיף 17.
2.1. נהגים מורשים
רק השוכר או נהג מורשה יכולים לנהוג בקרוואן. מתן אפשרות לכל מי שאינו נהג מורשה לנהוג מהווה הפרה חמורה של חוזה השכירות ומוציאה את השוכר וכל נהג מורשה מכל הזכאות לביטוח וכיסוי נזק לפי סעיף 12 של תנאים והגבלות אלה, בכפוף להחרגות בסעיף 13.
2.2. מגבלות גיל
יש מגבלת גיל מינימלית ומקסימלית עבור השוכרים קרוואנים. השוכר וכל נהג מורשה חייבים להיות בני 18 לפחות ולא מעל 85 שנים ולהיות בעלי ניסיון נהיגה של לא פחות מ-12 חודשים, אלא אם חברת ההשכרה הסכימה לשינוי של ההגבלה לפני תחילת ההשכרה והיא מוצגת בחוזה ההשכרה.
2.3. דרישות רישיון
(א) השוכר וכל נהג מורשה חייבים להיות בעלי רישיון תקף ועדכני לנהוג בקרוואן שהוא:
(1) הונפק במדינה או בטריטוריה אוסטרלית או ברישיון בינלאומי (עם רישיון נהיגה בינלאומי תקף או תרגום מאושר לאנגלית אם הרישיון אינו מונפק באנגלית);
(2) לא כפוף לכל הגבלה או תנאי.
(ב) נהגים לומדים ובעלי רישיון זמני ומבחן אינם מקובלים ואסור להם לנהוג בקרוואן.
2.4. רישיונות מבוטלים ומושעים
אסור לנהוג בקרוואן:
(א) אם רישיון הנהיגה מבוטל או מושעה, לרבות כתוצאה מצבירה של נקודות; או
(ב) אם הרישיון מבוטל או מושעה, בתוך שלוש (3) שנים מתאריך הסכם השכירות.

2.5. מידע כוזב
אסור לנהוג בקרוואן על ידי נהג שסיפק שם שגוי או מוטעה, גיל, כתובת או רישיון נהיגה.

3. שימוש אסור
הערה חשובה:
הפרה של חלק כלשהו מסעיף זה מהווה הפרה משמעותית של חוזה השכירות. פרטים נוספים בסעיף 17.
3.1. אסור לנהוג בקרוואן על ידי השוכר או על ידי נהג מורשה כלשהו:
(א) בזמן שיכרות או תחת השפעת סמים או אלכוהול או עם רמת אלכוהול בדם או רמת סמים הנמצאים בדם, בשתן או בנוזל הפה החורגת מהמגבלה הקבועה בחוק;
(ב) בפזיזות או בצורה מסוכנת; או
(ג) בזמן שהקרוואן פגום או לא בטוח.
3.2. אסור לשוכר ולכל נהג מורשה:
(א) להיכשל או לסרב לעבור כל בדיקת נשימה, דם, שתן או נוזל פה או הערכת שימוש בסמים;
(ב) להשתמש בקרוואן:
(1) לכל מטרה בלתי חוקית;
(2) להעביר סחורות או חומרים מסוכנים, דליקים או מזהמים, בכמויות מעל לכמות המשמשת למטרות ביתיות;
(3) להניע או לגרור רכב אחר או נגרר;
(4) לשאת סמים או חומרים בלתי חוקיים;
(5) בקשר למסחר למטרות ניסויים, מבחנים, בדיקות או הדגמות; או
(6) במצב לא בטוח או לא מתאים לכביש.
3.3. אסור לשוכר ולכל נהג מורשה:
(א) לפגוע בקרוואן בכוונה או בפזיזות או לאפשר למישהו אחר לעשות זאת;
(ב) לשנות את הקרוואן בכל דרך שהיא;
(ג) למכור, להשכיר, לתת או להיפטר מהקרוואן; או
(ד) להירשם או לטעון לזכות לרשום כל עניין בקרוואן לפי חוק ניירות הערך של רכוש אישי 2009.
3.4. אסור לשוכר ולכל נהג מורשה להשתמש בקרוואן כדי לשאת:
(א) נוסעים בשכר, תעריף או תגמול או למטרות שיתוף נסיעה;
(ב) יותר ממספר הנוסעים המוצגים בהסכם השכירות או שהקרוואן מורשה עבורו; או
(ג) כל עומס החורג מהמגבלות שלשמו תוכנן, נבנה, נרשם או מצויין ברישיון הקרוואן.
3.5. אסור לשוכר ולכל נהג מורשה להשתמש בטלפון נייד:
(א) לבצע או לקבל שיחת טלפון, לבצע כל פונקציית שמע או כמכשיר ניווט, אלא אם כן הרכב נייח וגוף הטלפון מאובטח בהרכבה המוצמדת לרכב והשימוש בו אינו מצריך הפעלה ידנית של הטלפון; או
(ב) לשלוח הודעת טקסט, הודעת וידאו, דואר אלקטרוני או תקשורת דומה, אלא אם כן הרכב חונה.

4. אזורי נסיעה אסורים
הערה חשובה:
הפרה של חלק כלשהו מסעיף זה מהווה הפרה משמעותית של חוזה השכירות. פרטים נוספים בסעיף 17.
4.1. אסור לנהוג בקרוואן:
(א) בדרך לא אטומה;
(ב) מחוץ לכביש; או
(ג) מעל קו השלג בין ה-1 במאי ל-31 באוקטובר או בכל אזור שבו ירד או צפוי לרדת שלג.
4.2. אין להשתמש בקרוואן בכל אזור שנאסר ע"י חברת ההשכרה. אזורים אסורים כוללים:
(א) כבישים המועדים להצפות או מוצפים;
(ב) חופים, דיונות חול, נחלים, נהרות, סכרים ומי שיטפונות או כל אזור חשוף למים מלוחים;
(ג) כל דרך שהמשטרה או הרשות נתנו בה אזהרה;
(ד) כל דרך סגורה;
(ה) כל דרך שבה לא יהיה בטוח לנהוג בקרוואן.
4.3. אסור לנהוג או להשתמש בקרוואן:
(א) מחוץ למדינה שבה נמצאת תחנת ההשכרה; או
(ב) על כל אי שנמצא מחוץ ליבשת אוסטרליה, אלא אם כן ניתן אישור בכתב לפני תחילת ההשכרה וזה מצוין בהסכם השכירות.
 
5. תקופת ההשכרה, עלויות וחיובים

5.1. תקופת שכירות מינימלית
(א) תקופת השכירות המינימלית היא 5 ימים.
(ב) להשכרות של 10 ימים או יותר יש עלות שכירות יומית קבועה.
(ג) השכרות קצרות זמינות מדי פעם בכל התחנות בעונות שונות והן כפופות לשיקול דעתה הבלעדי של חברת ההשכרה.
5.2. תנאי שכירות יומיים
ימי ההשכרה מחויבים לפי יום קלנדרי. יום האיסוף מחושב כיום הראשון להשכרה ויום ההחזרה מחושב כיום ההשכרה האחרון. חישוב זה מבוסס על שעות הקבלה וההחזרה של הקרוואן.
5.3. זמני קבלת הקרוואן
זמני הקבלה הם בין השעות 10:00 ל-15:00 בימים שני עד שישי ובין השעות 8:30 ל-11:00 בשבת.
5.4. זמני החזרת קרוואן
זמני ההחזרה הם בין השעות 8:00 ל-15:00 בימים שני עד שישי ו
בין השעות 8:00 ל-11:00 בשבת. החזרות לאחר שעות הפעילות זמינות בשבת בכפוף לתאום מראש באמצעות קופסאות המפתחות בתחנות ההשכרה.
5.5. ימי ראשון
קבלה והחזרה של קרוואן בימי ראשון מותנה בתיאום מראש עם חברת ההשכרה.
5.6. איסוף לאחר שעות העבודה
איסוף לאחר שעות העבודה יכול להתבצע בתיאום מראש ובכתב רק עם המשרד הראשי בקיירנס. נא ליצור קשר עם חברת ההשכרה בטלפון 1800216223 או בדוא"ל sales@camperman.com.au לתיאום ואישור מראש בכתב. עלות הקבלה לאחר שעות העבודה, בימי ראשון או חגים ציבוריים היא $80.
5.7. החזרה מאוחרת
קרוואנים שיוחזרו יום אחד לאחר התאריך שנקבע בחוזה יחויבו בתעריף היום החל על החוזה בתוספת עמלת איחור בסך $150. לאחר מכן, התעריף היומי המוסכם יחויב עבור כל יום שהקרוואן איחר בנוסף לכל הפסד או עלויות שייגרמו עקב החזרת הקרוואן באיחור. תנאי זה לא ניתן למשא ומתן והוא ינוכה מהפיקדון.
5.8. חגים
תחנות ההשכרה סגורות בחגים ציבוריים (לאומיים או מקומיים), 25 בדצמבר, 26 בדצמבר, 1 בינואר, 18-15 באפריל (או בחגים שהוכרזו באותם ימים).

5.9. הזמנות
ניתן לבצע הזמנות 7 ימים בשבוע (כולל חגים) בין השעות 8:00 עד 20:00.
5.10. קו סיוע
המשרד הראשי של חברת ההשכרה מציע שירות עזרה ומידע 7 ימים בשבוע ברחבי אוסטרליה. נא להתקשר בשיחת חינם לטלפון 
1800216223 לשירותי כביש.
5.11. השכרות לכיוון אחד
לקבלה או החזרת קרוואן בגולד קוסט יש עמלת כיוון אחד של $150 ולקבלה או החזרה 
באיירלי ביץ', טאונסוויל ואדלייד יש עמלה של $250 . במקרה של קבלה והחזרה בין תחנות אלה יהיה רק חיוב אחד בסך $250.
5.12. השכרות מרובות
ניתן לשלב שתי השכרות או יותר כדי לזכות בתעריפי השכירות לטווח ארוך יותר. לדוגמה, השכרה של 12 יום בתוספת השכרה אחרת של 10 ימים מזכה בתעריף של 22 יום, בכפוף לכך שהזמן בין ההשכרות לא יעלה על חודש קלנדרי אחד.
5.13. הארכות תקופת ההשכרה
הארכת תקופת ההשכרה כפופה לביקוש וזמינות עתידיים ולפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ההשכרה. כל בקשה להארכה חייבת להימסר בדוא"ל בהקדם האפשרי והיא תתקבל רק לאחר אישור המשרד הראשי.
5.14. חהחזרה לא מורשית בתחנה אחרת
החזרת קרוואן ללא אישור בתחנה שונה ממה שהוסכם בחוזה תגרור דמי רילוקיישן בסך $750 בנוסף לתעריף היומי עבור כל יום שהקרוואן מתעכב.
5.15. החזרת קרוואן מוקדמת
אין החזר עבור החלק שאינו בשימוש של ההשכרה אם הקרוואן יוחזר מוקדם מהמוסכם בהסכם ההשכרה.
5.16. בעת ההזמנה
נא לבדוק את הקרוואן שהוזמן באתר. בבדיקה יוצגו כ
ל הפרטים של הקרוואן, כולל היצרן, הדגם, השנתון והציוד הנוסף.
5.17. דגם וגודל הקרוואן
כל הקרוואנים המפורסמים באתר מציגים את הגיל, הגודל וכושר הנשיאה של הקרוואן ויסופק קרוואן התואם לקרוואן שהוזמן. כל ביטול או סירוב לקחת את הקרוואן שהוזמן נחשב כביטול ביום האיסוף ולא תהיה זכאות להחזר בשום מקרה.
5.18. בדיקת הקרוואן בקבלה
(א) לפני שחרור הקרוואן להשכרה תיערך בדיקה שלו על ידי השוכר ונציג חברת ההשכרה. הבדיקה תכסה את הפנלים החיצוניים, השמשה הקדמית והחלונות, פנים הקרוואן ומלאי ציוד נוסף שסופק.
(ב) דו"ח מצב יושלם על ידי נציג החברה המציג את כל הנזקים לקרוואן. דו"ח המצב גם מאשר שהקרוואן נקי ומצבו משביע רצון בקבלתו. אם דו"ח המצב אינו משקף במדויק את מצבו של הקרוואן, על השוכר ליידע את נציג החברה לפני היציאה כדי לתת ההזדמנות לתקן את כל התקלות שזוהו.
(ג) לאחר חתימת דו"ח המצב, השוכר מאשר שקיבל את הקרוואן במצב משביע רצון ולא יינתנו החזרים עבור בעיות במצבו של הקרוואן אלא אם כן לא ניתן היה לזהות אותן באופן סביר.

5.19. החזרת הקרוואן
על השוכר להחזיר את הקרוואן:
(א) לתחנת ההשכרה;
(ב) בתאריך ובמועד המפורטים בהסכם השכירות;
(ג) באותו מצב בו היה בתחילת ההשכרה, למעט בלאי סביר;
(ד) עם אותה רמת דלק כפי שמוצגת בדו"ח המצב בעת הקבלה.
5.20. דמי ניקיון בהחזרת הקרוואן
דמי ניקיון בסך $150 (פנים) ו-$75 (חוץ) יחולו אם הקרוואן לא יוחזר באותו מצב נקי שבו היה בתחילת ההשכרה, בכפוף לבלאי סביר.
5.21. במהלך ההשכרה
אסור לשוכר:
(א) להשתמש בקרוואן להובלת חיות מחמד או חיות כלשהן, למעט חיות סיוע, אלא אם כן אושר על ידי חברת ההשכרה במפורש;
(ב) לעשן בקרוואן או להדליק בו נרות או סלילי יתושים ועליו לנקוט בצעדים סבירים כדי למנוע מהנוסעים לעשות זאת; או
(ג) להשתמש בקרוואן כדי להעביר פסולת זיהומית, מסוכנת ביולוגית או ביו-רפואית, אלא אם כן אושר על ידי חברת ההשכרה במפורש. חיובים נוספים על ניקיון, חיטוי וניקוי ריח יחולו.
5.22. ניקוי שירותים
יש לנקות פסולת שירותים מהקרוואן לפני ההחזרה. אם הקרוואן יוחזר כשפסולת השירותים לא מרוקנת ונקייה השוכר יחוייב בתשלום של $150 לפי שיקול דעתה של תחנת ההשכרה.
5.23. אי החזרת הקרוואן
אם השוכר לא יחזיר את הקרוואן, חברת ההשכרה עשוייה לסיים את חוזה ההשכרה ואם מיקומו של הקרוואן ידוע, לקחת אותו באמצעים חוקיים. במידה ומיקומו לא ידוע, לאחר שנעשו 
ניסיונות סבירים ליצור קשר עם השוכר, לדווח על הקרוואן כגנוב למשטרה.

6. נסיעה עם ילדים
6.1. אין לחברת ההשכרה אחריות על קרוואנים שהוזמנו בצורה שגויה להובלת ילדים וכל סירוב לקחת את הקרוואן שהוזמן נחשב כביטול ביום האיסוף ולא יהיה זכאי להחזר בשום מקרה.
6.2. צוות חברת ההשכרה ישתדל באופן סביר לייעץ נכון לגבי הקרוואן הרצוי ובהתאם למידע שניתן על ידי השוכר לפני ביצוע ההזמנה, אך אין לו אחריות אם הוזמן קרוואן או כיסא תינוק לא נכון.
6.3. באחריות השוכר  לעמוד בכל חוקי כיסאות הילדים ולוודא שלכל הילדים מתחת לגיל שבע הכיסא הותקן כהלכה בהתאם למשקל וגיל הילד ושהכיסא מותאם ומהודק כראוי.
6.4. שימו לב: חגורות הילדים אינן מגדילות את כושר הנשיאה שכן הן נחשבות לאחד המושבים הקיימים.
6.5. כדי לסייע בבחירת הקרוואן הנכון, חגורות הבטיחות המותקנות הן כדלקמן:
(א) לכל הקרוואנים יש שתי חגורות בטיחות צולבות וחגורת מותניים אחת באמצע (כולם פונים קדימה) מלפנים.
(ב) ל-Paradise 5 (כולל Paradise 5 עם מקלחת ושירותים) יש גם שתי חגורות בטיחות הפונות קדימה מאחור (5 בסך הכל).
(ג) ל-Juliette 5 יש מאחור גם שתי חגורות מותניים הפונות לצד ומוט ריסון אחד לתינוק מותקן מלפנים. (שימו לב, כיסא ילדים הפונה לאחור אינו מתאים).
(ד) ל-Family 5 יש גם מוט ריסון לילדים בתא הקדמי ובחלק האחורי ישנן שתי חגורות מותניים הפונות לצדדים. (שימו לב, כיסא ילדים הפונה לאחור אינו מתאים).

7. דלק
7.1. יש להשתמש בדלק רגיל ללא עופרת 91 בכל הקרוואנים ואין כיסוי ביטוח לנזק שנגרם משימוש בדלק שגוי.
7.2. צריכת הדלק של כל קרוואן בנפרד עשויה להשתנות בהתאם למספר גורמים לרבות אך לא מוגבל לאופן הנהיגה בקרוואן, לחץ אוויר בצמיגים, מזג האוויר והמשקל בקרוואן. חברת ההשכרה אינה אחראית לכל שינוי בצריכת הדלק.
7.3. חברת ההשכרה מספקת לקרוואן מיכל דלק מלא. רמת הדלק של הקרוואן מצויינת בדו"ח המצב בעת הקבלה ויש להחזיר את הקרוואן באותה כמות כפי שמצויין בדו"ח זה. אם הקרוואן הוחזר עם רמת דלק נמוכה מהמצויין בדו"ח המצב השוכר יחוייב במחיר הדלק בתוספת דמי שירות אם רמת הדלק נמוכה מרבע.
7.4. אם נגמר הדלק ויתבקש סיוע בדרכים השוכר יחוייב בתשלום על השירות, בנוסף לעלות הדלק.

8. התחייבויות תשלום
8.1. סיום ההשכרה
(א) בסיום ההשכרה על השוכר לשלם:
(i) יתרת דמי השכירות (אם יש);
(ii) השתתפות עצמית (אם עדיין לא שולמה) אם יש נזק או אובדן של צד שלישי כתוצאה מתאונה או שהקרוואן נגנב;
(iii) כל עלויות שנגרמות לחברת ההשכרה, כולל:
א. עלויות תדלוק;
ב. עלויות ניקיון נוספות לפי סעיף 5.21;
ג. עלויות כתוצאה מהחזרת הקרוואן לאותו מצב בו היה בתחילת ההשכרה, לא כולל בלאי סביר;
(iv) עבור כל נזק הנובע מהפרה משמעותית של חוזה השכירות;
(v) עבור כל נזק לגג הקרוואן;
(vi) עבור כל נזק לתחתית הקרוואן;
(vii) לכל נזק שייגרם ממגע של הקרוואן במים.
(ב) כל התשלומים בכרטיס אשראי, למעט תשלום הפיקדון, אך לרבות ניכויים כלשהם מהפיקדון, כרוכים בתוספת של 1.5%.
(ג) כל סכום לתשלום במסגרת חוזה השכירות כפוף לאימות והתאמה עוקבים ופרטים על התאמות כלשהן יימסרו לך בהקדם האפשרי.
(ד) סכומים המגיעים לחברת ההשכרה לאחר סיום ההשכרה בהתאם לסעיף 6 צוברים ריבית בשיעור של 10% לשנה החל מ-14 ימים לאחר סיום ההשכרה.
8.2. תשלום באוסטרליה
כל התשלומים ישולמו בדולר אוסטרלי ($) בלבד. המחאות נוסעים אישיות יתקבלו אך מטבע זר אינו מקובל.
8.3. תנודות שער חליפין/מטבע
כל העסקאות בכרטיס האשראי מתבצעות בדולר אוסטרלי (AU$). עקב תנודות בשער החליפין, עשוי להיות שינוי מסוים בסכום שנגבה תחילה מכרטיס האשראי ובסכום שהוחזר בעת החזרת הקרוואן. אין לחברת ההשכרה אחריות לשינויים אלו, למעלה או למטה, מכיוון שהן אינן בשליטתה לחלוטין.
8.4. סמכות שימוש בכרטיס אשראי
אם מגיע לחברת ההשכרה סכום כלשהו, ​​לרבות השתתפות עצמית שתשולם לפי סעיף 12.2(א) או עלויות שלא שולמו, השוכר מאשר לחברת ההשכרה לחייב את כרטיס האשראי שלו בסכום זה תוך זמן סביר לאחר סיום ההשכרה.
8.5. ריבית על סכומים שטרם שולמו
סכומים המגיעים לחברת ההשכרה בהתאם לסעיף 6 צוברים ריבית בשיעור של 10% לשנה החל מ-14 ימים לאחר סיום ההשכרה.
8.6. אי תשלום
אם השוכר לא משלם את כל הכספים המגיעים לחברת ההשכרה על פי חוזה השכירות, הוא מאשר לחברה לספק מידע על אי התשלום לגוף המדווח על אשראי ולקבל דו"ח אשראי צרכני מעודכן עליו. המידע האישי עשוי לשמש ולהיחשף על ידי הגוף המדווח על האשראי בהתאם לחוק הפרטיות כדי ליצור או לשמור קובץ פרטי אשראי המכיל מידע אודותיו, לרבות אי תשלום העולה על 60 יום והחוב המגיע לחברת ההשכרה.

9. ביטולים
9.1. דמי ביטול
במקרה של ביטול השכרה, יחולו דמי ביטול בהתאם לזמן הביטול לפני תחילת ההשכרה.
במידה וההשכרה תבוטל ביום קבלת הקרוואן, או במידה והשוכר לא עידכן את חברת ההשכרה על כוונתו לבטל את ההשכרה לפני קבלת הקרוואן והוא לא יגיע לקחת את הקרוואן, לא יינתן שום החזר וכל החיובים ישולמו.
9.2. דרישה לאישור הביטול
הביטול לא ייכנס לתוקף ללא קבלה ואישור של חברת ההשכרה

10. התחייבויות השוכר
הערה חשובה:
הפרה של חלק כלשהו מסעיפי משנה 10.5, 10.6, 10.7, 10.10, 10.11 או 10.12 היא הפרה משמעותית של חוזה השכירות. ראה סעיף 17 לפרטים נוספים.
10.1. בתחילת ההשכרה ולפני קבלת הקרוואן על השוכר:
(א) להציג את רישיון הנהיגה שלו ושל כל נהג מורשה ולהתיר הכנת עותקים של רישיונות הנהיגה שיישמרו אצל חברת ההשכרה;
(ב) לשלם את דמי השכירות הצפויים ואת הפיקדון בסך 
$500.
10.2. הפיקדון יישמר על ידי חברת ההשכרה כערובה לביצוע כל אחת מההתחייבויות והחובות של השוכר על פי חוזה השכירות, לרבות בגין נזק, גניבת הקרוואן או אובדן של צד שלישי המתרחש במהלך תקופת ההשכרה. ניתן לקבל החזר מלא בתנאי ש:

(א) כל הסכומים המגיעים לחברת ההשכרה במסגרת חוזה השכירות שולמו, לרבות חיובי כביש אגרה ועלויות תדלוק;
(ב) הקרוואן הוחזר לתחנת ההשכרה בתאריך ובשעה שנקבעו בהסכם השכירות;
(ג) אין נזק או הפסד של צד שלישי;
(ד) הציוד שסופק לפי סעיף 14.3 נקי ובאותו מצב בו היה בתחילת ההשכרה, בכפוף לבלאי סביר;
(ה) המטף המפורט בסעיף 14.1(א)(ii) לא היה בשימוש;
(ו) החלק החיצוני והפנימי של הקרוואן נקיים;
(ז) לקרוואן יש מיכל דלק מלא;
(ח) לא הייתה הפרה משמעותית של חוזה השכירות, הפיקדון יוחזר לכרטיס האשראי של השוכר תוך שבועיים לאחר השלמת ההשכרה.
10.3. השוכר וכל נהג מורשה חייבים לשלם כל אגרה, קנסות מהירות וקנסות תנועה והפרות כמו גם כל קנס או חיובים שיוטלו בגין חנייה או שימוש בקרוואן או שחרור הקרוואן אם נתפס על ידי רשות רגולטורית.
10.4. על השוכר לעמוד בכל החובות:
(א) חוקי חגורת בטיחות וקנסות - רשאית המשטרה להטיל על כל נהג או נוסע שאין לו חגורת בטיחות מותאמת וחגורה כהלכה;
(ב) חוקי חגורת ילדים ולוודא כי עבור כל הילדים מתחת לגיל שבע שנים הכיסא הותקן כהלכה בהתאם למשקל וגילו של הילד וכי החגורה מותאמת והודקה כראוי.
10.5. השוכר וכל נהג מורשה חייבים לוודא שהקרוואן נעול כאשר אינו בשימוש או ללא השגחה, והמפתחות או השלט הרחוק חייבים להישמר ברשות השוכר, או ברשותו של כל נהג מורשה, בכל עת ולעולם לא יישארו בהצתה כאשר הקרוואן ללא השגחה.
10.6. השוכר וכל נהג מורשה חייבים לטפל בקמוואן על ידי:
(א) מניעת פגיעה בו;
(ב) לוודא שהוא מוגן מפני מזג האוויר;
(ג) שמירה על שמני המנוע והבלמים ומפלס נוזל הקירור ולחצי הצמיגים;
(ד) שימוש בסוג הדלק הנכון;
(ה) לוודא שהוא לא עמוס יתר על המידה.
10.7. על בסיס יומי השוכר וכל נהג מורשה חייבים לבדוק:
(א) כל מפלסי השמן;
(ב) מים ברדיאטור;
(ג) כל הצמיגים (ויזואלית) לבלאי ולניפוח נכון;
(ד) המחוונים, פנסי הבלמים, הפנסים הראשיים והפנסים האחוריים עובדים כראוי.
10.8. בעת תדלוק הקרוואן יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים ולמלא אותו ללחץ המומלץ של יצרן הצמיגים.
10.9. יש לשטוף ולנקות את הקרוואן מדי שבוע.
10.10. על השוכר להודיע ​​לחברת ההשכרה מיד אם:
(א) מופיעה נורת אזהרה או הודעת תקלה;
(ב) הוא רואה או נהיה מודע לשמני מנוע או בלמים נמוכים, או רמות נוזל קירור מנוע; או
(ג) הקרוואן מפתח כל תקלה במהלך תקופת ההשכרה.
אם השוכר לא יודיע וימשיך להשתמש בקרוואן, הוא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן של צד שלישי.
10.11. אסור לתת לאף אחד אחר לתקן או לעבוד על הקרוואן או לגרור או לחלץ אותו ללא הסכמת חברת ההשכרה מראש ובכתב.
10.12. אין להשאיר את הקרוואן ללא השגחה לאחר תאונה ולפני הגעת מפעיל גרר או חילוץ.

11. כבישי אגרה
11.1. תג אלקטרוני (e-tag) מותקן לשימוש בקרוואן בכבישי אגרה ואין להסיר את התג האלקטרוני מהקרוואן. אם התג האלקטרוני יאבד או יינזק, תחול עלות החלפה של $45.
11.2. כל חיובי האגרה יחויבו מכרטיס האשראי של השכר תוך זמן סביר לאחר שחברת ההשכרה תקבל חשבונית ממפעיל כביש האגרה ולפני החזר הפיקדון.

12. ביטוח צד ג' וכיסוי נזק
12.1. ביטוח צד ג' חובה
לכל הקרוואנים יש כיסוי חובה של צד שלישי (CTP). CTP הוא חובה בכל המדינות והטריטוריות ומספק פיצויים עבור נזקי גוף שנגרמו על ידי כלי רכב. הוא אינו מספק כיסוי לנזק לקרוואן.
12.2. כיסוי הנזק והשתתפות עצמית
(א) כיסוי נזק סטנדרטי כלול בדמי השכירות. בכפוף לתנאים והגבלות אלה, חברת ההשכרה מבטחת את השוכר וכל נהג מורשה בגין גניבת הקרוואן, כל נזק (למעט נזק לצמיגים ולשמשה הקדמית) או אובדן של צד שלישי, אך יהיה עליו לשלם השתתפות עצמית של $500 כמופיע בהסכם השכירות, עבור כל תביעת תאונה או גניבה אלא אם:
(i) הוסכם שהשוכר לא היה אשם;
(ii) הצד השני היה מבוטח וחברת הביטוח שלו מקבלת אחריות.
(ב) ההשתתפות העצמית לפי סעיף 12.2(א) תחוייב בכרטיס האשראי של השוכר:
(i) עבור תאונות רכב בודד, לאחר שנשלחה אליו אומדן עבור התיקון או חשבונית מס המאמתת את הסכום שנגבה בגין הנזק;
(ii) אם הקרוואן נגנב, לאחר שבוצעו בירורים סבירים ולדעת חברת ההשכרה אין זה סביר שהקרוואן יוחזר;
(iii) עבור תאונות שבהן יש גם אובדן של צד שלישי, לאחר:
(א) שבוצע אומדן סביר של הפסד לצד השלישי;
(ב) שהתקבל אומדן על התיקון או חשבונית מס המאמתת את הסכום שנגבה בגין הנזק;
(ג) שכל המסמכים המאמתים את האובדן והנזק של צד שלישי נשלחו אל השוכר.
12.3. דמי ניהול תביעות
כל תביעות תאונה, ניסיונות גניבה וגניבה יחויבו בדמי ניהול תביעות בנוסף לחבות יתר הנזק. עמלה זו נועדה לפצות את חברת ההשכרה על העבודה והעלויות הנלוות לעיבוד התביעה.

13. החרגות ביטוח
13.1. החרגות כלליות
(א) אין כיסוי נזק, והשוכר וכל נהג מורשה אחראים ל:
(i) נזק או הפסד של צד שלישי הנובעים מ:
(א) הפרה משמעותית של חוזה השכירות;
(ב) שימוש בקרוואן על ידי כל נהג שאינו נהג מורשה או שגילו פחות מ-18 או יותר מ-85 שנים; או
(ג) תאונת רכב בודד;
(ii) נזק לגג הקרוואן;
(iii) נזק לגוף התחתון;
(iv) נזק שנגרם מטבילת הקרוואן במים.
(ב) אין גם כיסוי נזק עבור:
(i) העלות המלאה של החלפה או תיקון אביזרי הקרוואן לרבות, אך לא רק: יחידת GPS, מפתחות שאבדו והשלט רחוק; או
(ii) חפצים אישיים או דברי ערך שנשארו או נגנבו מהקרוואן או בשל אובדן או נזק לרכוש השייך ל:
(א) שוכר;
(ב) כל קרוב משפחה, חבר או מקורב של השוכר המתגורר איתו בדרך כלל או שאיתו השוכר מתגורר בדרך כלל;
(ג) כל קרוב משפחה, חבר או מקורב של נהג מורשה; או
(ד) העובדים של השוכר, ומומלץ בחום לערוך פוליסת ביטוח נסיעות.
13.2. החרגת נזקי צמיגים ושמשות
(א)
נזקים לצמיגים, פנצ'רים או צמיגים עם קוצים ונזקים לשמשות הקדמיות אינם נכללים בכיסוי הנזק.
(ב) מחירי הצמיגים הממוצעים באוסטרליה הם כ-$190, אז יש לטפל בצמיגים של הקרוואן מכיוון שהשוכר אחראי לכל נזק לצמיגים ולשמשות הקדמיות שלא נגרמו מבלאי סביר, עד $500.

14. ציוד נוסף להשכרה
14.1. בקבוק גז ומטף
(א) בתחילת ההשכרה נספק:
(i) בקבוק גז אחד;
(ii) מטף אחד במשקל 2 קילו.
(ב) בקבוק הגז אינו מסופק מלא בעת קבלת הקרוואן. ניתן לרכוש מילוי תמורת $25 בתחנות ההשכרה הבאות: קיירנס, סידני ומלבורן. ניתן להחזיר את בקבוק הגז ריק בתום ההשכרה.
(ג) אין להשתמש בבקבוק הגז בשילוב עם כל מכשירי חשמל (מנורות, מנגלים וכו') שלא סופקו על ידי חברת ההשכרה.
(ד) השוכר אחראי לכל נזק לרכוש של חברת ההשכרה, לרבות לקרוואן, שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון בבקבוק הגז ובאביזרי הגז.
14.2. מטף כיבוי אש
בסיום ההשכרה השוכר יחוייב בעלות ההחלפה, בתוספת דמי ניהול, אם נעשה שימוש במטף.
14.3. ציוד מגורים
ציוד מגורים וכלים כלולים בקרוואן ללא עלות נוספת. רשימת ציוד מפורטת תינתן בעת ​​קבלת הקרוואן.
14.4. ציוד נוסף
ניתן לשכור את התוספות הבאות בעלות נוספת ויש להזמין אותן מראש:
- שולחן פיקניק - $20 להשכרה;
- כיסאות פיקניק - $10 לכיסא להשכרה;
מכשיר GPS לניווט - $90 להשכרה
14.5. ציוד חסר או פגום
השוכר יחוייב גם בעלויות החלפה אם ציוד כלשהו המפורט בסעיפים 14.1, 14.3 או 14.4 חסר או לא יוחזר באותו מצב כמו בתחילת ההשכרה, בכפוף לבלאי סביר.

15. תאונות, תקלות ותיקונים 
15.1. תקלות
(א) סיוע בצד הדרך עשרים וארבע שעות ביממה על ידי ארגוני סיוע בצד הדרך ניתנים ללא תשלום עבור תקלות (אך לא עבור תאונות) וגם שהקרוואן מגיע באיכות מקובלת ובמצב תקין מתרחשות תקלות.
(ב) אם הקרוואן מתקלקל במהלך תקופת ההשכרה, יש ליצור קשר בטלפון 1800216223 מספר חינם בהזדמנות הראשונה ויש לפעול לפי ההנחיות.
(ג) בכפוף לחוק הצרכנות האוסטרלי, במקרים שבהם התקלה היא באחריות חברת ההשכרה, האחריות מוגבלת להחזר זמן ההשבתה שהקרוואן נמצא בתיקונים והזמן שאבד עקב אי-יכולת לנהוג בקרוואן. לא יינתן פיצוי עבור מקומות לינה או מזון במהלך זמן השבתה שכזה. עם זאת, השוכר יכול לבחור בין הקרוואן להחזר על הזמן האבוד או תשלום לינה עד למקסימום של $80 ללילה.
15.2. החזר על זמן אבוד
כל החזר בגין בעיות בכביש יתבצע בתום ההשכרה. זמן התיקון יחושב, וזמן ההשבתה יוחזר במועד ההחזרה מהתיקון. זמן ההשבתה יחושב בשעות, לא בימים, ויזוכה בכרטיס האשראי.
15.3. תיקונים קלים
תיקונים קלים לפריטים מכניים וצריכת שמן עד $50 יוחזרו אך יש לשמור ולהציג את חשבוניות המס והקבלות המקוריות. כל זכאות להחזר כפופה לכך שלא תהיה הפרה משמעותית של חוזה השכירות.
15.4. מצבר
אם יתבקש סיוע בצד הדרך בגלל סוללה חלשה, ויתגלה שהסיבה נבעה באשמת השוכר, הוא יהיה אחראי לעמלה של $110 שנגרמה על ידי RACQ. אם התקלה במצבר נובעת מבעיות מכניות, לא יהיה חיוב.
15.5. התחממות יתר
במקרה של התחממות יתר של המנוע והקרוואן המשיך לנסוע ללא הרף עד שהוא אינו יכול עוד לתפקד, או כל נזק לקרוואן שנגרם מפזיזות של השוכר או של נהג מורשה, יש לחברת ההשכרה את הזכות לסיים את חוזה השכירות באופן מיידי ולבטל שימוש נוסף של הקרוואן על חשבון השוכר, כולל גרירה, הובלה ותיקונים.
15.6. אין אחריות
(א) בכפוף לחוק הצרכנות האוסטרלי, חברת ההשכרה אינה אחראית ל:

(i) החלפת או פיצוי על מזון מקולקל שנגרם כתוצאה מתקלה במקרר או על ארוחות שנרכשו עקב היעדר אחסון מזון;
(ii) נזק לרכוש השוכר שנגרם על ידי מים עקב דליפות;
(iii) סיורים מאורגנים מראש שהוחמצו עקב תיקוני קרוואן או תקלות חברת ההשכרה לא יחזירו את הפיקדון שאינו ניתן להחזר או עלויות נלוות אחרות שנגרמו כתוצאה מכך.
(iv) טיסות שהוחמצו;
(
v) תכניות נופש שהופרעו;
(vi) אובדן הנאה;
(vii) אובדן או אי נוחות שנגרמו על ידי אסונות טבע כגון שיטפונות, סופות רוח, סופות ברד, רעידות אדמה, שריפות עצים או מגיפות; או
(viii) הפסד תוצאתי או כלכלי.
(ב) חברת ההשכרה גם לא אחראית ל:

(i) נזק כתוצאה משימוש בסוג דלק שגוי;
(ii) החלפת צמיגים;
(iii) מפתחות או שלט רחוק שאבדו; או
(iv) מפתחות או שלט רחוק נעולים בקרוואן.
חיובים נוספים יחולו אם אחד מהשירותים הללו יסופקו לבקשת השוכר.

16. דיווח על תאונה
הערה חשובה:
הפרה של חלק כלשהו מסעיף זה מהווה הפרה משמעותית של חוזה השכירות. פרטים נוספים בסעיף 17.
16.1. אם יש לשוכר או לנהג מורשה תאונה או אם הקרוואן נגנב, עליהם לדווח לחברת ההשכרה על התאונה או הגניבה תוך 24 שעות מהתרחשותה ולמלא טופס דיווח תאונה/גניבה מלא.
16.2. אם הקרוואן נגנב או אם השוכר או נהג מורשה של הקרוואן עבר תאונה שבה:
(א) כל אדם נפגע;
(ב) הצד השני לא הצליח לעצור או עזב את זירת התאונה מבלי להחליף שמות וכתובות; או
(ג) נראה שהצד השני תחת השפעת סמים או אלכוהול
גם השוכר או הנהג המורשה חייבים לדווח למשטרה על הגניבה או התאונה.
16.3. אם יש לשוכר או לנהג מורשה תאונה, עליהם:
(א) להחליף שמות וכתובות, מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני עם הנהג השני;
(ב) לקחת את מספרי הרישוי של כל כלי הרכב המעורבים;
(ג) לצלם תמונות רבות ככל האפשר, כדי להראות:
(
i) מיקום כלי הרכב לפני העברתם לגרירה או לחילוץ;
(ii) הנזק לקרוואן;
(iii) הנזק לכל רכב או רכוש של צד שלישי;
(iv) האזור הכללי שבו התרחשה התאונה, לרבות כל תמרורים או שלטים;
(ד) לקבל את השמות, הכתובות ומספרי הטלפון של כל העדים;
(ה) להעביר אל חברת ההשכרה את כל התכתובת של צד שלישי או מסמכי בית המשפט תוך 7 ימים מיום הקבלה;
(ו) לשתף פעולה עם חברת ההשכרה בהעמדה לדין של כל הליך משפטי שחברת ההשכרה עשויה לנקוט או להגן על כל הליך משפטי שעלול להיפתח נגד השוכר או נגד החברה כתוצאה מתאונה, לרבות נוכחות:
(
i) משרד עורך הדין של חברת ההשכרה; או
(ii) כל דיון בבית המשפט.
16.4. אסור לשוכר:
(א) להודות בכל אשם;
(ב) להבטיח לשלם את תביעת הצד השני; או
(ג) לפטור את הצד השני מכל אחריות.

17. השלכות של הפרה חמורה של חוזה השכירות
17.1. אם השוכר או נהג מורשה כלשהו:
(א) מבצע הפרה חמורה של חוזה השכירות באופן הגורם לנזק, גניבה של הקרוואן או אובדן צד שלישי; או
(ב) נוהג בקרוואן באופן פזיז, כך שהתרחשה הפרה מהותית של חוקי הבטיחות בדרכים, השוכר וכל נהג מורשה:
(i) אין כיסוי נזק;
(ii) אחראים לכל נזק, גניבה של הקרוואן ואובדן צד שלישי;
(iii) אחראים וחייבים לשלם כל עלויות או הוצאות נוספות שנגרמו לחברת ההשכרה כתוצאה ישירה.
17.2. בהתנהלות סבירה, חברת ההשכרה עשויה לסיים את חוזה השכירות ולהשתלט על הקרוואן מיידית אם התרחשה הפרה של חלק כלשהו של סעיף 17.1.

18. פרטיות
הערה חשובה:
הפרה של חלק כלשהו מתת סעיף 18.5 מהווה הפרה משמעותית של חוזה השכירות. פרטים נוספים בסעיף 17.
18.1. חברת ההשכרה מחוייבת לכבד את הפרטיות ולא תאסוף, תשתמש או תחשוף את המידע האישי של השוכר ופעולה זו תהיה בניגוד לחוק.
18.2. כאשר חברת ההשכרה אוספת את המידע האישי של השוכר היא תעשה זאת רק לצורך מתן שירותי ההשכרה. אם השוכר יבחר שלא לספק מידע זה, ייתכן ולא יהיה אפשר לספק לו שירותי השכרה אלה.
18.3. חברת ההשכרה נוקטת בצעדים סבירים כדי לוודא שהמידע האישי יהיה מדויק, מעודכן ומלא ושהוא מוגן מפני שימוש לרעה, אובדן או גישה, שינוי או חשיפה לא מורשית.
18.4. החברה עשויה להתקין מכשיר מעקב GPS לקרוואן כדי לאפשר לנו לעקוב אחר הקרוואן כאשר הוא מחוץ לרשותה. כאשר השוכר חותם על הסכם השכירות הוא מאשר לה להשתמש במכשיר המעקב GPS כדי לעקוב אחר הקרוואן עד שיוחזר אליה.
18.5. אין להתעסק במכשיר המעקב GPS או להסירו מהקרוואן.

19. הגדרות ופרשנות
19.1. הגדרות

בתנאים והגבלות אלה:
תאונה פירושה אירוע לא מכוון ובלתי צפוי, לרבות:
(א) התנגשות בין הקרוואן לרכב או חפץ אחר, לרבות בעלי חיים ותשתיות בצד הדרך;
(ב) התהפכות; או
(ג) אירוע מזג אוויר, לרבות נזקי ברד, שגורמים לנזק או לאובדן צד שלישי.
נהג מורשה פירושו כל נהג של הקרוואן שאושר על ידי חברת ההשכרה ושנרשם בהסכם השכירות לפני תחילת ההשכרה.
קרוואן פירושו הקרוואן המתואר בהסכם ההשכרה וכולל את חלקיו, רכיביו ואביזרים שלו, לרבות יחידת ה-GPS.
נזק פירושו:
(א) כל אובדן או נזק לקרוואן לרבות חלקיו, רכיביו ואביזרים שלו, לרבות יחידת ה-GPS, שאינו בלאי סביר;
(ב) עלויות גרירה וחילוץ;
(ג) חיובים ואגרות;
(ד) דמי ניהול תביעות;
(ה) אובדן שימוש, ולמען הסר ספק, כל נזק לשמשה הקדמית, לפנסים, לאורות או לצמיגים שהופך את הקרוואן לבלתי כשיר לכביש ושאינו בלאי סביר.
השתתפות עצמית פירושה הסכום, כולל מע"מ, שעל השוכר לשלם לחברת ההשכרה במקרה של תאונה או ניסיון גניבה שגורמים לנזק או לאובדן צד שלישי או שהקרוואן נגנב ולא הוחזר.
סיום ההשכרה פירושה התאריך והשעה המוצגים בהסכם השכירות או התאריך והשעה בהחזרת הקרוואן לחברת ההשכרה, לפי המאוחר מביניהם.
מכשיר מעקב GPS פירושו מכשיר GPS או מכשיר אחר המותקן בקרוואן ובעל יכולת מעקב אלקטרונית לקביעת מיקומו ונתונים אחרים כולל מהירות ורמות דלק.
אובדן שימוש פירושו ההפסד לחברת ההשכרה המחושב על בסיס יומי לפי התעריף היומי המופיע בהסכם השכירות מכיוון שהקרוואן עובר תיקון או החלפה או שהוא לא בר שימוש כתוצאה מתאונה או גניבה.

הפרה משמעותית פירושה הפרה של כל אחד מהסעיפים הבאים:
(א) 2 (כל החלקים);3 (כל החלקים); 4 (כל החלקים); 7.1, 10.5, 10.6, 10.7, 10.10, 10.11, 10.12 או 15.5, הגורמים לנזק, גניבה של הקרוואן או אובדן צד שלישי;
(ב) 16 (כל החלקים) המונע מחברת ההשכרה לחקור כראוי תביעה הנובעת מתאונה או גניבה או להעמיד לדין או להגן על כל תביעת תאונה או גניבה; או
(ג) 18.5.
אזור מוגבל פירושו כל אזור בין שהוא כביש אטום או לא אטום וכולל אך לא מוגבל לכבישים לא מוכרים, שבילי אש, מסלולים, מעברי נהרות וגאות, ערוצי נחלים, חופים, נחלים, סכרים, נהרות, מי שיטפונות, חול, מדבריות, סלעים, שדות ומכלאות.
נזק לגג פירושו:
(א) נזק בגובה או מעל לחלק העליון של השמשה הקדמית של הקרוואן; או
(ב) הפסד של צד שלישי, שנגרם על ידי:
(i) מגע בין חלק הקרוואן שנמצא בגובה או מעל לגובה החלק העליון של השמשה הקדמית עם עצמים התלויים או חוסמים את דרכו;
(ii) חפצים המונחים על גג הקרוואן; או
(iii) השוכר או כל אדם שעומד או יושב על גג הקרוואן.
דמי השכירות פירושם החיובים שיש לשלם עבור השכרת הקרוואן יחד עם כל מיסים או היטלים אחרים אשר כולם מוגדרים במלואם בהסכם השכירות.
תחנת השכרה פירושה המיקום שממנו שוכרים את הקרוואן, כפי שמופיע בהסכם ההשכרה.
תקופת השכירות פירושה התקופה שמתחילה במועד המוצג בהסכם השכירות ומסתיימת בתום ההשכרה.
פיקדון פירושו סכום של $500 שגובים בתחילת ההשכרה כאבטחה עבור דמי השכירות ועמלות וחיובים אחרים שנגרמו במהלך ההשכרה.
תאונת רכב בודד פירושה תאונה שבה נגרם נזק לקרוואן כאשר לא מעורב רכב אחר, או כאשר התאונה היא עם רכב אחר, אך השוכר לא יכול לספק לחברת ההשכרה את רישיון הנהיגה האחר, שמו או מספר הרישום של הרכב האחר. דוגמאות לתאונות רכב בודד כוללות:
(א) התנגשויות בעצים, תמרורים או תשתית אחרת בצד הדרך, בין בכוונה ובין שלא;
(ב) התנגשויות בבעלי חיים;
(ג) התהפכות הקרוואן;
(ד) כל נזק אחר שנגרם לקרוואן מכל סיבה שהיא, כאשר אין רכב אחר מעורב ישירות.
תאונת רכב בודד נושאת ערבות אבטחה נוספת של $250, שתחויב מכרטיס האשראי בזמן התאונה.
תחילת ההשכרה פירושה התאריך והשעה שבהם ההשכרה מתחילה כפי שמופיע בהסכם השכירות.
אובדן צד שלישי פירושו אובדן או נזק לרכוש צד שלישי, לרבות כלי רכב אחרים וכל תביעה בגין אובדן הכנסה של צד שלישי.
נזק לתחתית פירושו כל נזק לקרוואן שנגרם כתוצאה ממגע בין חלקו התחתון של הקרוואן לבין כל חלק בכביש או כל חפץ או מכשול, לרבות שוליים, מרזבים, פסי האטה או מחסומים והם אינם כתוצאה מפגיעה ברכב אחר.
דרך לא אטומה פירושה דרך, למעט דרך שעוברת עבודות דרכים זמניות, שנוצרה ונבנתה אך אינה אטומה בחומר קשיח כגון זפת, או בטון.
אנחנו, אותנו, שלנו פירושם חברת ההשכרה: Camperman Australia Group Pty Ltd ABN 26 108 103 206.
אתה, שלך (השוכר) פירושו האדם, בין אם זה אדם פרטי, חברה או חברה או סוכנות ממשלתית השוכרת את הקרוואן ושמו מופיע בהסכם השכירות.
19.2. פרשנות
בתנאים והגבלות אלה, אלא אם כן ההקשר מחייב אחרת:
(א) הכותרות מיועדות לנוחות בלבד ואינן מהוות חלק מהתנאים וההגבלות או משפיעות על פרשנותן;
(ב) כאשר מדובר בשני אנשים או יותר, כל אחד מחויב ביחד ולחוד.

 

1. Introduction
1.1 Rental Contract

Your contract to hire a Campervan from Camperman Australia Group Pty Ltd (Rental Contract) comprises:
(a) the agreement (Rental Agreement) You have signed to hire the Campervan from Us; and
(b) these rental Terms and Conditions (Terms and Conditions).
1.2 Jurisdiction
The Rental Contract is governed by the laws of state in which the Rental Station from which You have hired the Campervan is located and You agree that courts in that state have non-exclusive jurisdiction to determine any dispute that arises between You and Us.
1.3 Australian Consumer Law

You have consumer rights conferred by the Australian Consumer Law and neither this clause nor any other provision of the Rental Contract excludes, restricts or modifies any implied terms, guarantees or rights You may have under those laws or any other Federal, State or Territory legislation
1.4 Electronic signatures
We may use electronic signatures as a means of entry into the Rental Contract. When You insert an electronic signature You consent to the use of this means of acknowledgment and acceptance of these Terms and Conditions and Your obligations under the Rental Contract.

2. Who may drive the Campervan
IMPORTANT NOTICE
A breach of any part of this clause 2 is a Major Breach of the Rental Contract. See clause 17 for further details.
2.1 Authorised Drivers
Only You or an Authorised Driver can drive the Campervan. Allowing anyone who is not an Authorised Driver to drive constitutes a Major Breach of the Rental Contract that excludes You and any Authorised Driver from all entitlement to Damage Cover indemnity under clause 12of these Terms and Conditions, subject to the Damage Cover exclusions in clause 13.
2.2 Age limits
There is a minimum and maximum age limit for those renting Our Campervans. You and any Authorised Driver must be at least 18 and not over 85 years of age and have no less than 12 months driving experience, unless We have agreed to a variation of that restriction before the Start of the Rental and it is shown in the Rental Agreement.
2.3 Licence requirements
(a) You and any Authorised Driver must also have a current valid licence to drive the Campervan which is:
(i) issued in an Australian state or territory or an international licence (with a valid International Driving Permit or an approved translation into English if the licence is not issued in English); and

(ii) not subject to any restriction or condition.
(b) Learner drivers and provisional and probationary licence holders are not acceptable and must not drive the Campervan.
2.4 Cancelled and suspended licences
The Campervan must not be driven:
(a) whilst Your driver's licence is cancelled or suspended, including as a result of an accumulation of demerit points; or
(b) if Your licence has been cancelled or suspended, within three (3) years of the date of the Rental Agreement. 2.5 False information
The Campervan must never be driven by You or an Authorised Driver who has provided a false or misleading name, age, address or driver's licence.

3. Prohibited Use
IMPORTANT NOTICE
A breach of any part of this clause 3 is a Major Breach of the Rental Contract. See clause 17 for further details.
3.1 The Campervan must not be driven by You or any Authorised Driver:
(a) whilst intoxicated or under the influence of drugs or alcohol or with a blood alcohol content or level of drugs present in blood, urine or oral fluid that exceeds the limit set by law;
(b) recklessly or dangerously; or
(c) whilst the Campervan is damaged or unsafe.
3.2 You and any Authorised Driver must not:
(a) fail or refuse to undergo any breath, blood, urine or oral fluid test or drug impairment assessment;
(b) use the Campervan:
(i) for any illegal purpose;
(ii) to move dangerous, hazardous, inflammable goods or substances that pollute or contaminate, in quantities above that used for domestic purposes;
(iii) to propel or tow another vehicle or a trailer;
(iv) to carry illegal drugs or substances;
(v) in connection with the motor trade for experiments, tests, trials or demonstration purposes; or
(vi) in an unsafe or un-roadworthy condition.
3.3 You and any Authorised Driver must not:
(a) damage the Campervan deliberately or recklessly or allow anyone else to do so;
(b) modify the Campervan in any way;
(c) sell, rent, lease or dispose of the Campervan; or
(d) register or claim to be entitled to register any interest in the Campervan under the Personal Property Securities Act 2009.
3.4 You and any Authorised Driver must not use the Campervan to carry:
(a) passengers for hire, fare or reward or for rideshare purposes;
(b) more than the number of passengers shown in the Rental Agreement or for which the Campervan is licensed; or
(c) any load that exceeds the limits for which the Campervan was designed, constructed, registered or licenced.
3.5 You and any Authorised Driver must not use a mobile phone:
(a) to make or receive a phone call, perform any audio function or as a navigational device, unless the Vehicle is stationary and the body of the phone is secured in a mounting affixed to the Vehicle and its use does not require manual operation of the phone; or
(b) to send a text message, video message, email or similar communication unless the Vehicle is parked.

4. Prohibited areas of use
IMPORTANT NOTICE
A breach of any part of this clause 4 is a Major Breach of the Rental Contract. See clause 17 for further details.
4.1 The Campervan must never be driven:
(a) on an Unsealed Road;
(b) Off Road; or
(c) above the snow line between 1 May and 31 October or in any area where snow has fallen or is likely to fall.
4.2 The Campervan must not be used in any area that is prohibited by Us. Prohibited areas include:
(a) roads that are prone to flooding or are flooded;
(b) beaches, sand dunes, streams, rivers, creeks, dams and floodwaters or any area exposed to saltwater;
(c) any road where the police or an authority has issued a warning;
(d) any road that is closed; and
(e) any road where it would be unsafe to drive the Vehicle.
4.3 The Campervan must never be driven or used:
(a) outside the state in which the Rental Station is located; or
(b) onto any island that is off mainland Australia, unless We have given Our written permission prior to the Start of the Rental and it is noted on the Rental Agreement.

5. Rental Period, costs and charges
5.1 Minimum Rental Period
(a) The minimum Rental Period is 5 days.
(b) Rentals of 10 days or more have a fixed daily rental cost.
(c) Short gap bookings occasionally become available at all depots in different seasons and are subject to Our sole discretion.
5.2 Daily rental conditions
Rental days are charged per calendar day. The day of pick-up is calculated as the first day of the rental and the day of return is calculated as the last day of rental. This calculation is based within depot hours for pick-up and drop-offs.
5.3 Campervan pick-up times
The pick-up times are between the hours of 10:00 am and 3:00 pm weekdays or between 8:30 am and 11:00 am on Saturdays.
5.4 Campervan drop-off times
The drop off times for the Campervan are between 8:00 am and 3:00 pm Monday to Friday and on Saturdays between the hours of 8:00 am to 11:00 am. After-hours drop-offs are available on Saturday subject to prior arrangement using the Key drop-boxes at Our depot locations.
5.5 Sundays
Campervan pick-up and drop-off is by prior arrangement on Sundays is subject to prior arrangement with us only.
5.6 After-hours pick-up
After-hours pick-up can be made by prior written arrangement only with Our Head Office in Cairns. Please contact Camperman on 1800 216 223 or email sales@camperman.com.au for prior written arrangement and confirmation. The cost of after-hours, Sunday or Public Holiday pick-ups is $80.
5.7 Late drop-off
Campervans returned one day later than the arranged date on the contract will be charged the day rate applicable to the contract plus a $150 late fee. Thereafter, the contracted daily rate will be charged for each day the Campervan is late in addition to any revenue lost or costs incurred because of the Campervan being returned late. This is not negotiable and will be deducted from your security deposit.
5.8 Public holidays
We are not open on Public Holidays (National or Local), Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Day, and Good Friday to Easter Monday (or public holidays declared for those days).
5.9 Reservations
Reservations can be made 7 days a week (including public holidays) between 8:00 am to 8:00 pm.
5.10 Helpline
The Camperman Head Office offers a 7-day-a-week Australia-wide help and information service. Please call TOLL FREE on 1800 216 223 for on-road service.
5.11 One way rentals
There is a Location fee for all pick-up and drop-offs of $150 at the Gold Coast and $250 at Airlie Beach, Townsville and Adelaide. In the case of a pickup and drop off between these depots only one charge of $250 will apply for one-way rental.
5.12 Multiple rentals
Two or more rentals may be combined to qualify for the longer-term rental rates. For example, a 12-day rental plus one 10-day rental qualifies for the 22-day rate, subject to the time between rentals not exceeding one calendar month.
5.13 Rental Period Extensions
Rental Period extensions are subject to future demand and availability and at Our sole discretion. Any request for an extension must be communicated to Us by email as soon as possible and is only accepted when approved by Our Head Office.
5.14 Unauthorised dropping off at a different depot
An unauthorised drop-off to a depot other than that contracted for (as stated on the Rental Agreement) will result in a relocation fee being charged to You of $750 in addition to the daily rate for each day the Campervan is delayed.
5.15 Early drop off
There is no refund available for the unused portion of the rental should the Campervan be returned earlier than contractually agreed on the Rental Agreement.
5.16 When booking
Please check the Campervan You have booked on Our website. It shows You all the details of the Campervan, including the manufacturer, make, model, year model range, and inclusions.
5.17 Campervan model and size
All Campervans advertised on Our website show the age, size and carrying capacity of the Campervan and You will be supplied with a Campervan that matches the Campervan You have booked. Any cancellation or refusal to take the Campervan that was booked is classed as a cancellation on the day of pick-up and You will not be entitled to a refund under any circumstance.
5.18 Pick-up inspection
(a) Prior to the Campervan being released for rental an inspection of it will be conducted by You and a Camperman representative. The inspection will cover the external panels, windscreen and windows, internals of the Campervan and an inventory of additional equipment supplied.
(b) A Condition report will be completed by the Camperman representative showing all Damage to the Campervan. The condition report also confirms that the Campervan is in a clean and is a satisfactory state on collection. If the condition report does not accurately reflect the condition of the Campervan You must inform Our representative before departure to allow Us the opportunity to rectify any points You have identified.
(c) Once the condition report is signed, You agree You have received the Campervan in satisfactory condition and no refunds will be provided for issues with the condition of the Campervan unless these could not reasonably have been detected.
5.19 Return of the Campervan
You must return the Campervan:
(a) to the Rental Station;
(b) on the date and by the time shown in the Rental Agreement;
(c) in the same condition it was in at the Start of the Rental, reasonable wear and tear excepted; and
(d) with the same level of fuel as shown on the condition report on pick-up.
5.20 Cleaning fee on return of the Campervan
A cleaning fee of $150 (inside) & $75 (outside) applies if the Campervan is not be returned to Us in the same clean condition it was in at the Start of the Rental, subject to reasonable wear and tear.
5.21 During Your rental
You must not:
(a) use the Campervan for transporting any pets or animals, except assistance animals, unless specifically approved by Us;
(b) smoke in the Campervan or use candles or mosquito coils onside it and You must take reasonable steps to prevent passengers from doing so; or
(c) use the Campervan to move infectious, biohazardous or biomedical waste, unless specifically approved by Us. Additional cleaning, disinfection and deodorising charges will apply.
5.22 Toilet waste
Toilet waste must be removed from the Campervan prior to its return. If the Campervan is returned with the toilet waste not emptied and cleaned You will be charged a $150 fee at the discretion of the check-in depot.
5.23 Failure to return the Campervan
If You fail to return the Campervan, We may terminate the Rental Contract and if the location of the Campervan is known, recover it by lawful means or if it is unknown, after making reasonable attempts to contact You, report the Campervan as stolen to the Police.

6. Travelling with children
6.1 We have no responsibility for Campervans incorrectly booked for carrying children and any refusal to take the Campervan that was booked is classed as a cancellation on the day of pick-up and You will not be entitled to a refund under any circumstance.
6.2 Camperman staff will reasonably endeavour to provide the correct advice on the information given by You prior to booking but We have no responsibility if You book the wrong Campervan or restraints for Your needs.
6.3 It is Your responsibility to comply with all child restraint laws and ensure that for all children under the age of seven years the restraint has been fitted correctly according to the weight and age of the child and that the restraint is properly adjusted and fastened.
6.4 Please note: child restraint point does not increase the carrying capacity as it is regarded as one of the existing seats.
6.5 To assist you in selecting the correct Campervan, the fitted seatbelts are as follows:
(a) all Campervans have two lap sash seat belts and one lap belt in the middle (all forward facing) in the front.
(b) Paradise 5 (including Paradise 5 with shower and toilet) also has two forward facing seat belts in the rear (5 in total).
(c) Juliette 5 also has two side facing lap belts in the rear and one baby restraint bar is fitted in the front. (Please note a rearward facing child seat is not suitable).
(d) Family 5 also has a child restraint bar fitted in the front cab and in the rear there are two side facing lap belts. (Please note a rearward facing child seat is not suitable).

7. Fuel
7.1 Regular Unleaded 91 must be used in all Campervans and there is no Damage Cover for Damage caused by use of the incorrect fuel.
7.2 The fuel economy of each individual Campervan may vary depending on several contributing factors including but not limited to how the Campervan is driven, tyre pressure, weather and vehicle loading. We are not responsible for any variations to fuel economy.
7.3 We do not supply the Campervan with a full fuel tank. The fuel level of the Campervan is indicated on the condition report on pick-up and You must return the Campervan with the same level as indicated on that report. If the Campervan is returned with a lower level of fuel than indicated in the condition report You will be charged at the market price, plus a service fee if the fuel level is less than one quarter.
7.4 If you run out of fuel and request roadside assistance you will be liable for the call out fee, in addition to the cost of the fuel.

8. Payment obligations
8.1 End of the Rental
(a) At the End of the Rental You must pay:
(i) the balance of the Rental Charges (if any);
(ii) the Damage Excess (if not already paid) if there is Damage or Third Party Loss as a result of an Accident or the Campervan is stolen;
(iii) any costs We incur, including:
(A) refuelling costs;
(B) extra cleaning costs under clause 5.21; and
(C) costs incurred in reinstating the Campervan to the same condition it was in at the Start of the Rental, fair wear and tear excluded;
(iv) for all Damage arising from a Major Breach of the Rental Contract;
(v) for all Overhead Damage;
(vi) for all Underbody Damage; and
(vii) for any Damage caused by the immersion of the Campervan in water.
(b) All payments by credit card, except for payment of the Security Bond, but including any deductions from the Security Bond, incur a 1.5% surcharge.
(c) Any amount payable under the Rental Contract is subject to subsequent verification and adjustment and details of any adjustments will be provided to You as soon as practicable.
(d) Amounts owing to Us after the End of the Rental pursuant to clause 6 accrue interest at the rate of 10% per annum commencing 14 days after the End of the Rental.
8.2 Payment in Australia
All payments are to be paid in Australian Dollars ($) only. Personal Travellers cheques will be accepted but foreign currency is not acceptable.
8.3 Exchange rate/currency fluctuation
All credit card transactions are conducted in Australian Dollars (AU$). Due to exchange rate fluctuations, there could be some variation in the amount initially debited against Your credit card and the amount refunded when the Campervan is returned. We have no liability for these variations, up or down, as they are entirely out of Our control.
8.4 Credit card authority
If any amount is due to Us, including the Damage Excess payable under clause 12.2(a) or remains unpaid You authorise Us to debit Your credit card with that amount within a reasonable time after the End of the Rental.
8.5 Interest on outstanding amounts
Amounts owing to Us pursuant to clause 6 accrue interest at the rate of 10% per annum commencing 14 days after the End of the Rental.
8.6 Default in payment
If You default in the payment of any moneys owed to Us under the Rental Contract, You authorise Us to provide information of that default to a credit reporting body and to obtain an up to date consumer credit report on You. Personal information may be used and disclosed by the credit reporting body in accordance with the Privacy Act to create or maintain a credit information file containing information about You, including defaults in excess of 60 days and the debt owed to Us.

9. Cancellation
9.1 Cancellation fees
In case of cancelling the rental, a cancellation fees will apply according to the time of cancellation before the pick up date.
If cancelled on the day of pick-up or if You fail to notify Us of Your intended cancellation prior to the Start of the Rental and fail to pick up the Campervan: no refund is payable and the full Rental Charges are payable and will be charged.
9.2 Cancellation acknowledgement required
A cancellation is not effective until acknowledged and confirmed by Us.

10. Your obligations
IMPORTANT NOTICE
A breach of any sub-clauses 10.5, 10.6, 10.7, 10.10, 10.11, or 10.12 is a Major Breach of the Rental Contract. See clause 17 for further details.
10.1 At the Start of the Rental and before collecting the Campervan You must:
(a) present Your driver's licence and that of any Authorised Drive and permit copies of the drivers' licences to be made and kept by Us; and
(b) pay the anticipated Rental Charges and the Security Bond of $500.
10.2 The Security Bond will be retained by Us as a security for the performance of any of Your obligations and liabilities under the Rental Contract, including for Damage, theft of the Campervan or Third Party Loss occurring during the Rental Period. It is fully refundable to You provided that:
(a) all amounts due to Us under the Rental Contract have been paid, including toll road charges and refuelling costs;
(b) the Campervan has been returned to the Rental Station at the date and time set in the Rental Agreement;
(c) there is no Damage or Third Party Loss;
(d) the equipment supplied pursuant to clause 14.3 is clean and in the same condition it was in at the Start of Rental, subject to reasonable wear and tear;
(e) the fire extinguisher listed in clause 14.1(a)(ii) is unused;
(f) the exterior and interior of the Campervan are clean;
(g) the Campervan has a full tank of fuel; and
(h) there has not been a Major Breach of the Rental Contract, The Security Bond will be returned to Your credit card within two weeks after the completion of Your rental.
10.3 You and any Authorised Driver must pay all tolls, speeding and traffic fines and infringements as well as any fines or charges imposed for parking or using the Campervan or release of the Campervan if it has been seized by a regulatory authority.
10.4 You must comply with all mandatory:
(a) seat belt laws and fines may be imposed by the police on any driver or passenger who does not have a seat belt properly adjusted and fastened; and
(b) child restraint laws and ensure that for all children under the age of seven years the restraint has been fitted correctly according to the weight and age of the child and that the restraint is properly adjusted and fastened.
10.5 You and any Authorised Driver must make sure that the Campervan is locked when not in use or unattended and the keys or remote control device must be kept in Your possession, or that of any Authorised Driver, at all times and are never left in the ignition when the Campervan is unattended.
10.6 You and any Authorised Driver must take reasonable care of the Campervan by:
(a) preventing it from being damaged;
(b) making sure that it is protected from the weather;
(c) maintaining the engine and brake oils and coolant level and tyre pressures;
(d) using the correct fuel type; and
(e) making sure it is not overloaded.
10.7 On a daily basis You and any Authorised Driver must check:
(a) all oil levels;
(b) water in the radiator;
(c) all tyres (visually) for wear and correct inflation; and
(d) the indicators, brake lights, head lights and tail lights for correct operation.
10.8 When the Campervan is refuelled, the tyre pressure must be checked and filled to the tyre manufacturer's recommended pressure.
10.9 The Campervan must be washed and cleaned weekly.
10.10 You must inform Us immediately if:
(a) a warning light or fault message appears;
(b) You see or become aware of low engine or brake oils, or engine coolant levels; or
(c) the Campervan develops any fault during the Rental Period. If You fail to notify Us and continue to use the Campervan You will be responsible for any Damage or Third Party Loss.
10.11 You must not let anyone else repair or work on the Campervan or tow or salvage it without Our prior written authority to do so.
10.12 You must not leave the Campervan unattended following an Accident and before the arrival of a tow or salvage operator.

11. Toll Charges
11.1 An electronic tag (e-tag) is fitted for use of the Campervan on toll roads and the e-tag must notbe removed from the Campervan. If the e-tag is lost or damaged a replacement cost of $45 applies and will be charged.
11.2 All toll charges will be debited from Your nominated credit card within a reasonable time after We receive an invoice from the toll road operator and prior to refund of the Security Bond.

12. CTP Insurance and Damage Cover
12.1 Compulsory Third Party insurance
All Campervans have Compulsory Third Party (CTP) insurance cover. CTP is mandatory in all States and Territories and provides compensation for bodily injuries caused by vehicles. It does not provide cover for any Damage to the Campervan.
12.2 Damage Cover and the Damage Excess
(a) Standard Damage Cover is included in the Rental Charges. Subject to these Terms and Conditions, We will indemnify You and any Authorised Driver for theft of the Campervan, any Damage (excluding tyre and windscreen damage) or Third Party Loss but You must pay up to the Damage Excess of $500 shown on the Rental Agreement for each Accident or theft claim unless:
(i) We agree You were not at fault; and
(ii) the other party was insured and their insurance company accepts liability.
(b) The Damage Excess payable under clause 12.2(a) will be charged to Your credit card:
(i) for Single Vehicle Accidents, after a repairer's estimate or tax invoice verifying the amount charged for Damage has been sent to You;
(ii) if the Campervan has been stolen, after We have made reasonable enquiries and in Our opinion it is unlikely the Campervan will be recovered; and
(iii) for Accidents in which there is also Third Party Loss, after:
(A) a reasonable estimate of the Third Party Loss has been made;
(B) a repairer's estimate or tax invoice verifying the amount charged for Damage has been obtained; and
(C) all documents verifying the Third Party Loss and Damage have been sent to You.
12.3 Claims Administration fee
All Accident, attempted theft and theft claims will incur a claims administration fee in addition to the Damage Excess liability. This fee is to compensate Us for the labour and associated costs with processing Your claim.

13. Damage Cover Exclusions
13.1 General exclusions
(a) There is no Damage Cover, and You and any Authorised Driver are liable for:
(i) Damage or Third Party Loss arising from:
(A) a Major Breach of the Rental Contract;
(B) the use of the Campervan by any driver who is not an Authorised Driver or who is less than 18 or more than 85 years of age; or
(C) a Single Vehicle Accident;
(ii) Overhead Damage;
(iii) Underbody Damage; and
(iv) Damage caused by immersion of the Campervan in water.
(b) There is also no Damage Cover for:
(i) the full cost of replacing or repairing any accessories supplied by Us including, but not limited to GPS units, lost keys, keyless start and remote control devices; or
(ii) personal items or valuable that are left in or stolen from the Campervan or for loss or damage to property belonging to or in the custody of:
(A) You;
(B) any relative, friend or associate of Yours ordinarily residing with You or with whom You ordinarily reside;
(C) any relative, friend or associate of an Authorised Driver; or
(D) Your employees, and We strongly recommend that you take out a travel insurance policy.
13.2 Tyre and windscreen damage exclusion
(a) Tyre damage, flat tyres or spiked tyres and windscreen damage are excluded from Damage Cover.
(b) Average tyre prices in Australia are $190, so please take care of the Campervan's tyres as You are responsible for all tyre and windscreen damage not caused by reasonable wear and tear, up to $500.

14. Equipment Supplied and Available for Rental
14.1 LPG gas bottle and fire extinguisher
(a) At the Start of Rental We will supply:
(i) one LPG gas bottle; and
(ii) one 2 kilo fire extinguisher.
(b) The LPG gas bottle is not supplied full on pick-up. A refill can be purchased from Us for $25 from the following Camperman depots – Cairns, Sydney and Melbourne. The LPG gas bottle may be returned empty at the End of the Rental.
(c) The LPG gas bottle must not be used in conjunction with any appliances (lamps, BBQs etc.) not provided by Us.
(d) You are responsible for any Damage to Camperman property, including to the Campervan, caused by incorrect usage of the LPG gas bottle and gas fittings.
14.2 Fire Extinguisher
At the End of Rental You will be charged the replacement cost, plus an Administrative Fee, if the fire extinguisher has been used.
14.3 Living Equipment
Living equipment and utensils are included in the Campervan at no extra cost. A detailed checklist will be provided on pick-up.
14.4 Additional Equipment
The following extras may be hired at extra cost and must be booked in advance:
- outdoor table - $20 per rental;
- outdoor chairs - $10 per chair per rental;
- GPS unit - $90 per rental
14.5 Missing or damaged equipment
You will also be charged replacement costs if any of the equipment listed in clauses 14.1, 14.3 or 14.4 is missing or not returned in the same condition as at the Start of Rental, subject to fair wear and tear.

15. Accidents, breakdowns and repairs
15.1 Breakdown
(a) Twenty four hour roadside assistance by major Roadside Assist organisations is provided free of charge for breakdowns (but not for Accidents) and whilst We provide You with a Campervan of acceptable quality and in good working order breakdowns do occur.
(b) If the Campervan breaks down during the Rental Period You must contact Us on the free Helpline 1800 216 223 at the first opportunity and You must follow Our instructions.
(c) Subject to the Australian Consumer Law, in cases where the breakdown is Our responsibility Our liability is limited to refunding the downtime that the Campervan is in a repair shop and the time lost through not being able to drive the Campervan. No alternative accommodation or food items will be paid for during such down time. However, You may choose between Camperman refunding for the lost time or paying accommodation to a maximum of $80 per night.
15.2 Refund for lost time
Any refund for on-road problems will be made at the End of the Rental. The repair time will be calculated, and the downtime reimbursed at the time of delivery from the repairer. Down time will be calculated in hours, not days, and credited to Your credit card.
15.3 Minor repairs
Minor repairs to mechanical items and oil consumption up to $50 will be reimbursed but You must keep and produce to Us the original tax invoices and receipts. Any entitlement to reimbursement is subject to there being no Major Breach of the Rental Contract.
15.4 Battery
Should You request roadside assist because of a flat battery, and it is detected that the cause was due to Your fault, You will be responsible for the $110 callout fee incurred by the RACQ. If the fault with the battery is due to mechanical problems, there will be no charge.
15.5 Overheating
In the event of the Campervan motor overheating and driven continually until it can no longer function, or any Damage to the Campervan caused recklessly by You or an Authorised Driver, We have the right to terminate the Rental Contract immediately and to finalise and cancel further use of the Campervan at Your expense, including all towing, transport and repairs.
15.6 No responsibility
(a)
Subject to the Australian Consumer Law, We are not responsible for:
(i) replacing or compensating You for spoiled food caused by a fridge malfunction or meals purchased due to the lack of food storage;
(ii) damage to Your property caused by water due to leaks;
(iii) pre-organised tours You have missed due to Campervan repairs or breakdowns and We will not reimburse any non-refundable deposits or other associated costs incurred by You as a result.
(iv) flights You have missed;
(v) holiday plans that are disrupted;
(vi) loss of enjoyment;
(vii) loss or inconvenience caused by natural disasters such as floods, cyclones, hailstorms, earthquakes, bushfires or pandemics ; or
(viii) consequential or economic loss.
(b) We are also not responsible for:
(i) Damage as a result of use of the incorrect fuel type;
(ii) tyre changing;
(iii) lost keys or remote control device; or
(iv) keys or remote control device locked in the Campervan.
Extra charges will apply if any of these services are provided at Your request.

16. Accident reporting
IMPORTANT NOTICE
A breach of any part of this clause 16 is a Major Breach of the Rental Contract. See clause 17 for further details.
16.1 If You or an Authorised Driver has an Accident or if the Campervan is stolen You must report the Accident or theft to Us within 24 hours of it occurring and fully complete an Accident/Theft report form.
16.2 If the Campervan is stolen or if You or an Authorised Driver of the Campervan has an Accident where:
(a) any person is injured;
(b) the other party has failed to stop or leaves the scene of the Accident without exchanging names and addresses; or
(c) the other party appears to be under the influence of drugs or alcohol.
You or the Authorised Driver must also report the theft or Accident to the Police.
16.3 If You or an Authorised Driver has an Accident You and the Authorised Driver must:
(a) exchange names and addresses, telephone numbers and email addresses with the other driver;
(b) take the registration numbers of all vehicles involved;
(c) take as many photos as is reasonable showing:
(i) the position of the vehicles before they are moved for towing or salvage;
(ii) the Damage to the Campervan;
(iii) the damage to any third party vehicle or property; and
(iv) the general area where the Accident occurred, including any road or traffic signs;
(d) obtain the names, addresses and phone numbers of all witnesses;
(e) forward all third party correspondence or court documents to Us within 7 days of receipt; and
(f) co-operate with Us in the prosecution of any legal proceedings that We may institute or defence of any legal proceedings which may be instituted against You or Us as a result of an Accident, including attending:
(i) Our lawyer's office; or
(ii) any Court hearing.
16.4 You must not:
(a) make any admission of fault;
(b) promise to pay the other party's claim; or
(c) release the other party from any liability.

17. Consequences of a Major Breach of the Rental Contract
17.1 If You or any Authorised Driver:
(a) commit a Major Breach of the Rental Contract in a way that causes Damage, theft of the Campervan or Third Party Loss; or
(b) drive the Campervan in a reckless manner so that a substantial breach of road safety legislation, has occurred, You and any Authorised Driver:
(i) have no Damage Cover;
(ii) are liable for all Damage, theft of the Campervan and Third Party Loss; and
(iii) are liable for and must pay any additional costs or expenses We incur as a direct consequence.
17.2 Acting reasonably, We may terminate the Rental Contract and take immediate possession of the Campervan if a breach of any part of clause 17.1 has occurred.

18. Privacy
IMPORTANT NOTICE
A breach of any sub-clause 18.5 is a Major Breach of the Rental Contract. See clause 17 for further details.
18.1 We are committed to respecting privacy and will not collect, use or disclose Your personal information where doing so would be contrary to law.
18.2 When We collect Your personal information We will do so only for the purpose of providing rental services to You. If You choose not to provide this information to Us We may not be able to provide those rental services to You.
18.3 We take reasonable steps to make sure Your personal information is accurate, up to date and complete and that it is protected from misuse, loss or unauthorised access, modification or disclosure.
18.4 We may fit a GPS Tracking Device to the Campervan to enable Us to track the Campervan when it is out of Our possession. When You sign the Rental Agreement You are authorising Us to use the GPS Tracking Device to track the Campervan until it is returned to Us.
18.5 You must not tamper with the GPS Tracking Device or remove it from the Campervan.

19. Definitions and interpretation
19.1 Definitions
In these Terms and Conditions:
Accident means an unintended and unforeseen incident, including:
(a) a collision between the Campervan and another vehicle or object, including animals and roadside infrastructure;
(b) rollovers; or
(c) a weather event, including hail Damage, that results in Damage or Third Party Loss.
Authorised Driver means any driver of the Campervan who is approved by Us and who is recorded on the Rental Agreement prior to the Start of the Rental.
Campervan means the campervan described in the Rental Agreement and includes its parts, components and accessories, including the GPS unit.
Damage means:
(a) any loss or damage to the Campervan including its parts, components and accessories, including the GPS unit, that is not fair wear and tear;
(b) towing and salvage costs;
(c) assessing fees;
(d) claims administration fee; and
(e) Loss of Use,
and for the removal of doubt, any Damage to the windscreen, headlights, lights or tyres that makes the Campervan unroadworthy is not fair wear and tear.
Damage Excess means the amount, including GST, up to which You must pay Us in the event of an Accident or attempted theft that causes Damage or Third Party Loss or the Campervan has been stolen and not recovered.
End of the Rental means the date and time shown in the Rental Agreement or the date and time the Campervan is returned to Us, whichever is the later.
GPS Tracking Device means a GPS or other device that is fitted to the Campervan that has electronic tracking capabilities to determine its location and other data including speed and fuel levels.
Loss of Use means Our loss calculated on a daily basis at the daily rate shown in the Rental Agreement because the Campervan is being repaired or replaced if it is written off as a result of an Accident or it has been stolen.
Major Breach means a breach of any of the following clauses:
(a) 2 (all parts);3 (all parts); 4 (all parts); 7.1, 10.5, 10.6, 10.7, 10.10,10.11, 10.12, or 15.5, that causes Damage, theft of the Campervan or Third Party Loss;
(b) 16 (all parts) that prevents Us from properly investigating a claim arising from an Accident or theft or from prosecuting or defending any Accident or theft claim; or
(c) 18.5.
Off Road means any area that is neither a sealed or an Unsealed Road and includes but is not limited to unformed roads, fire trails, tracks, river and tidal crossings, creek beds, beaches, streams, dams, rivers, flood waters, sand, deserts, rocks, fields and paddocks.
Overhead Damage means:
(a) Damage at or above the level of the top of the front windscreen of the Campervan; or
(b) Third Party Loss, caused by:
(i) contact between the part of the Campervan that is at or above the level of the top of the front windscreen with objects overhanging or obstructing its path;
(ii) objects being placed on the roof of the Campervan; or
(iii) You or any person standing or sitting on the roof of the Campervan.
Rental Charges means the charges payable for renting the Campervan from Us together with GST and any other taxes or levies which are all fully set out in the Rental Agreement.
Rental Station means the location from which the Campervan is hired, as shown on the Rental Agreement.
Rental Period means the period commencing at the time shown in the Rental Agreement and concluding at the End of the Rental.
Security Bond means the amount of $500 We collect from You at the Start of the Rental as security for the Rental Charges and other fees and charges incurred during Your rental.
Single Vehicle Accident means an Accident where Damage is caused to the Campervan when no other vehicle is involved, or when the Accident is with another vehicle, but You cannot provide Us with the other driver’s licence, name or the registration number of the other vehicle. Examples of Single Vehicle Accidents include:
(a) collisions with trees, guide posts or other roadside infrastructure, whether intentionally or not;
(b) collisions with animals;
(c) rollovers or overturning the Campervan; and
(d) any other Damage done to the Campervan for any reason when no other vehicle is directly involved.
A Single Vehicle Accident carries an additional $250 Security Bond that will be charged against Your credit card at the time of the Accident.
Start of the Rental means the date and time that the rental commences as shown in the Rental Agreement.
Third Party Loss means loss or damage to third party property, including other motor vehicles and any claim for third party loss of income.
Underbody Damage means any damage to the Campervan caused by or resulting from contact between the underside of the Campervan and any part of the roadway or any object or obstruction, including kerbs, gutters, speed or road humps, barriers or wheel stops and does not arise as a result of an impact with another vehicle.
Unsealed Road means a road, other than a road that is undergoing temporary roadworks, that has been formed and constructed but is not sealed with a hard material such as tar, bitumen or concrete.
We, Us, Our, means Camperman Australia Group Pty Ltd ABN 26 108 103 206.
You, Your means the person, whether it is an individual, a firm or company or government agency that rents the Campervan from Us and whose name is shown in the Rental Agreement.
19.2 Interpretation
In these Terms and Conditions, unless the context otherwise requires:
(a) headings are for convenience only and do not form part of the Terms and Conditions or affect their interpretation; and
(b) where You comprises two or more persons each is bound jointly and severally.

 

ביטוח

12. ביטוח צד ג' וכיסוי נזק
12.1. ביטוח צד ג' חובה
לכל הקרוואנים יש כיסוי חובה של צד שלישי (CTP). CTP הוא חובה בכל המדינות והטריטוריות ומספק פיצויים עבור נזקי גוף שנגרמו על ידי כלי רכב. הוא אינו מספק כיסוי לנזק לקרוואן.
12.2. כיסוי הנזק והשתתפות עצמית
(א) כיסוי נזק סטנדרטי כלול בדמי השכירות. בכפוף לתנאים והגבלות אלה, חברת ההשכרה מבטחת את השוכר וכל נהג מורשה בגין גניבת הקרוואן, כל נזק (למעט נזק לצמיגים ולשמשה הקדמית) או אובדן של צד שלישי, אך יהיה עליו לשלם השתתפות עצמית של $500 כמופיע בהסכם השכירות, עבור כל תביעת תאונה או גניבה אלא אם:
(i) הוסכם שהשוכר לא היה אשם;
(ii) הצד השני היה מבוטח וחברת הביטוח שלו מקבלת אחריות.
(ב) ההשתתפות העצמית לפי סעיף 12.2(א) תחוייב בכרטיס האשראי של השוכר:
(i) עבור תאונות רכב בודד, לאחר שנשלחה אליו אומדן עבור התיקון או חשבונית מס המאמתת את הסכום שנגבה בגין הנזק;
(ii) אם הקרוואן נגנב, לאחר שבוצעו בירורים סבירים ולדעת חברת ההשכרה אין זה סביר שהקרוואן יוחזר;
(iii) עבור תאונות שבהן יש גם אובדן של צד שלישי, לאחר:
(א) שבוצע אומדן סביר של הפסד לצד השלישי;
(ב) שהתקבל אומדן על התיקון או חשבונית מס המאמתת את הסכום שנגבה בגין הנזק;
(ג) שכל המסמכים המאמתים את האובדן והנזק של צד שלישי נשלחו אל השוכר.
12.3. דמי ניהול תביעות
כל תביעות תאונה, ניסיונות גניבה וגניבה יחויבו בדמי ניהול תביעות בנוסף לחבות יתר הנזק. עמלה זו נועדה לפצות את חברת ההשכרה על העבודה והעלויות הנלוות לעיבוד התביעה.

13. החרגות ביטוח
13.1. החרגות כלליות
(א) אין כיסוי נזק, והשוכר וכל נהג מורשה אחראים ל:
(i) נזק או הפסד של צד שלישי הנובעים מ:
(א) הפרה משמעותית של חוזה השכירות;
(ב) שימוש בקרוואן על ידי כל נהג שאינו נהג מורשה או שגילו פחות מ-18 או יותר מ-85 שנים; או
(ג) תאונת רכב בודד;
(ii) נזק לגג הקרוואן;
(iii) נזק לגוף התחתון;
(iv) נזק שנגרם מטבילת הקרוואן במים.
(ב) אין גם כיסוי נזק עבור:
(i) העלות המלאה של החלפה או תיקון אביזרי הקרוואן לרבות, אך לא רק: יחידת GPS, מפתחות שאבדו והשלט רחוק; או
(ii) חפצים אישיים או דברי ערך שנשארו או נגנבו מהקרוואן או בשל אובדן או נזק לרכוש השייך ל:
(א) שוכר;
(ב) כל קרוב משפחה, חבר או מקורב של השוכר המתגורר איתו בדרך כלל או שאיתו השוכר מתגורר בדרך כלל;
(ג) כל קרוב משפחה, חבר או מקורב של נהג מורשה; או
(ד) העובדים של השוכר, ומומלץ בחום לערוך פוליסת ביטוח נסיעות.
13.2. החרגת נזקי צמיגים ושמשות
(א)
נזקים לצמיגים, פנצ'רים או צמיגים עם קוצים ונזקים לשמשות הקדמיות אינם נכללים בכיסוי הנזק.
(ב) מחירי הצמיגים הממוצעים באוסטרליה הם כ-$190, אז יש לטפל בצמיגים של הקרוואן מכיוון שהשוכר אחראי לכל נזק לצמיגים ולשמשות הקדמיות שלא נגרמו מבלאי סביר, עד $500.

17. השלכות של הפרה חמורה של חוזה השכירות
17.1. אם השוכר או נהג מורשה כלשהו:
(א) מבצע הפרה חמורה של חוזה השכירות באופן הגורם לנזק, גניבה של הקרוואן או אובדן צד שלישי; או
(ב) נוהג בקרוואן באופן פזיז, כך שהתרחשה הפרה מהותית של חוקי הבטיחות בדרכים, השוכר וכל נהג מורשה:
(i) אין כיסוי נזק;
(ii) אחראים לכל נזק, גניבה של הקרוואן ואובדן צד שלישי;
(iii) אחראים וחייבים לשלם כל עלויות או הוצאות נוספות שנגרמו לחברת ההשכרה כתוצאה ישירה.
17.2. בהתנהלות סבירה, חברת ההשכרה עשויה לסיים את חוזה השכירות ולהשתלט על הקרוואן מיידית אם התרחשה הפרה של חלק כלשהו של סעיף 17.1.

12. CTP Insurance and Damage Cover
12.1 Compulsory Third Party insurance
All Campervans have Compulsory Third Party (CTP) insurance cover. CTP is mandatory in all States and Territories and provides compensation for bodily injuries caused by vehicles. It does not provide cover for any Damage to the Campervan.
12.2 Damage Cover and the Damage Excess
(a) Standard Damage Cover is included in the Rental Charges. Subject to these Terms and Conditions, We will indemnify You and any Authorised Driver for theft of the Campervan, any Damage (excluding tyre and windscreen damage) or Third Party Loss but You must pay up to the Damage Excess of $500 shown on the Rental Agreement for each Accident or theft claim unless:
(i) We agree You were not at fault; and
(ii) the other party was insured and their insurance company accepts liability.
(b) The Damage Excess payable under clause 12.2(a) will be charged to Your credit card:
(i) for Single Vehicle Accidents, after a repairer's estimate or tax invoice verifying the amount charged for Damage has been sent to You;
(ii) if the Campervan has been stolen, after We have made reasonable enquiries and in Our opinion it is unlikely the Campervan will be recovered; and
(iii) for Accidents in which there is also Third Party Loss, after:
(A) a reasonable estimate of the Third Party Loss has been made;
(B) a repairer's estimate or tax invoice verifying the amount charged for Damage has been obtained; and
(C) all documents verifying the Third Party Loss and Damage have been sent to You.
12.3 Claims Administration fee
All Accident, attempted theft and theft claims will incur a claims administration fee in addition to the Damage Excess liability. This fee is to compensate Us for the labour and associated costs with processing Your claim.

13. Damage Cover Exclusions
13.1 General exclusions
(a) There is no Damage Cover, and You and any Authorised Driver are liable for:
(i) Damage or Third Party Loss arising from:
(A) a Major Breach of the Rental Contract;
(B) the use of the Campervan by any driver who is not an Authorised Driver or who is less than 18 or more than 85 years of age; or
(C) a Single Vehicle Accident;
(ii) Overhead Damage;
(iii) Underbody Damage; and
(iv) Damage caused by immersion of the Campervan in water.
(b) There is also no Damage Cover for:
(i) the full cost of replacing or repairing any accessories supplied by Us including, but not limited to GPS units, lost keys, keyless start and remote control devices; or
(ii) personal items or valuable that are left in or stolen from the Campervan or for loss or damage to property belonging to or in the custody of:
(A) You;
(B) any relative, friend or associate of Yours ordinarily residing with You or with whom You ordinarily reside;
(C) any relative, friend or associate of an Authorised Driver; or
(D) Your employees, and We strongly recommend that you take out a travel insurance policy.
13.2 Tyre and windscreen damage exclusion
(a) Tyre damage, flat tyres or spiked tyres and windscreen damage are excluded from Damage Cover.
(b) Average tyre prices in Australia are $190, so please take care of the Campervan's tyres as You are responsible for all tyre and windscreen damage not caused by reasonable wear and tear, up to $500.

17. Consequences of a Major Breach of the Rental Contract
17.1 If You or any Authorised Driver:
(a) commit a Major Breach of the Rental Contract in a way that causes Damage, theft of the Campervan or Third Party Loss; or
(b) drive the Campervan in a reckless manner so that a substantial breach of road safety legislation, has occurred, You and any Authorised Driver:
(i) have no Damage Cover;
(ii) are liable for all Damage, theft of the Campervan and Third Party Loss; and
(iii) are liable for and must pay any additional costs or expenses We incur as a direct consequence.
17.2 Acting reasonably, We may terminate the Rental Contract and take immediate possession of the Campervan if a breach of any part of clause 17.1 has occurred.

 

ציוד

כלי מיטה ומצעים הכוללים:
מגבות, סדינים, שקי שינה, כריות, מגבות קטנות ומצעים

כלי מטבח הכוללים:
פותחן, מזל גדול, תרבד, מצקת, קרש חיתוך, מלקחיים, מזלגות, סכינים, כפות, כפיות, קעריות, כוסות, ספלים, צלחות קטנות וגדולות, כלים למיקרוגל, סירים, מחבתות, קומקום.

ציוד כללי לקרוואן:
קולבים, מפות, מדריכי חניונים, תלושי הנחות לחניונים

Bedding Set:
Towels, Sheets, Sleeping bags, Pillows, Tea towels, Linen

Kitchenware Kit:
Can Opener, Carving Fork, Egg Lifter, Ladle, Cutting Board, Tongs, Forks, Knives, Spoons, Tea Spoons, Cereal Bowls, Cups, Glasses, Side Plates, Dinner plates, Micro Dishes, Saucepans, Frying Pan, Kettle

Vehicle kit:
clothes hangers, maps, camping ground guides and special camp discount privilegesתמונות פנים

RV Rental Equipment
RV Rental Equipment
RV Rental Equipment
RV Rental Equipment
info@bandana.co.il
+972-3-5471771
+972-58-5471771
Loading ...