השכרת קרוואן קרוואנים תנאי השכרה - 208המחיר כולל

 • ביטוח מלא עם גבול השתתפות עצמית של : AU $ 5000 למקרה (3500 לקרוואנים Hitop, Endeavour)
 • מע''מ (%): 10%
 • ערכת רכב:
 • כלי מטבח וכלי אוכל:
 • שרותי דרך 24 שעות:
 • מרחק נסיעה ללא הגבלת מרחק:
 • ערכת ציוד שינה:
 • ייעוץ אישי לקרוואן
 • אפליקציית אפולו (פרטים בפרק 'ציוד')


תוספות אפשריות

 • כסא בטיחות לילד
 • שולחן פיקניק
 • כיסא בוסטר לילד
 • כיסא פיקניק
 • מפזר חום 220 וולט
 • רכישת גז מראש לקרוואנים 2 או 3 נפשות
 • רכישת גז מראש לקרוואנים 4 או 6 נפשות
 • ערכת עזרה ראשונה
 • בעלי חיים
 • כרטיס כניסה לרשת הפארקים BIG4 עבור 2-1 אנשים
 • כרטיס כניסה לרשת הפארקים BIG4 עבור 4-3 אנשים
 • חבילת כבישי אגרה: $50 קרדיט לנסיעה בכבישי אגרה
 • שירות החזרת קרוואן מהירה
 • ביטוח מורחב - הפחתת השתתפות עצמית למינימום לקרוואנים Hitop/Endeavour בלבד
 • ביטוח מורחב - הפחתת השתתפות עצמית ל-1500 $ לקרוואנים Hitop/Endeavour בלבד
 • טלפון לוויני
 • כימיקלים לשרותים
 • ביטוח מורחב הפחתת השתתפות עצמית ל 2500 $
 • ביטוח מורחב - הפחתת השתתפות עצמית למינימום
 • רישום נהג נוסף
 • ביטוח התהפכות רכב יחיד
 • הרחבת ביטוח שירותי דרך
 • ביטוח צמיגים ושמשות + הרחבת שרותי הדרך
 • שימוש חופשי בתוכנת מסלולי טיול ייחודית לטיולי קרוואנים Rv Plan כולל האפשרות להזמנת החניונים


תנאי תשלום

מקדמה 300, שאר התשלום 35 לפני מועד תחילת ההשכרה


דמי ביטול

 • מעל 61 ימים מיום ההשכרה הראשון - 5% ממחיר ההשכרה, מינימום 150 $ AU לא יוחזרו.
 • 22 עד 60 ימים לפני תאריך ההשכרה:15% ממחיר ההשכרה, מינימום 300 $ AU, לא יוחזרו, .
 • 7 עד 21 ימים לפני תאריך ההשכרה:25% ממחיר ההשכרה, מינימום 350 $ AU, לא יוחזרו, .
 • 2 עד 6 ימים לפני תאריך ההשכרה:60% ממחיר ההשכרה, מינימום 400 $ AU, לא יוחזרו, .
 • 1 עד 1 ימים לפני תאריך ההשכרה:100% ממחיר ההשכרה, מינימום 600 $ AU, לא יוחזרו, .

תנאי השכרה

מסמך זה מכיל תרגום תקציר של תנאי ההשכרה. המסמך המלא נמצא בתחנת ההשכרה ונמסר בעת קבלת הרכב. המחירים המופיעים במסמך הנם בדולר אוסטרלי. הן התנאים והן המחירים יכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה התנאים הקובעים הם התנאים באנגלית.

כללי
• מחיר כל הקרוואנים כולל ערכת מטבח אחת מותאמת למספר הנוסעים ברכב.
• הקרוואנים מוזמנים עפ"י קבוצת גודל ולא עפ"י דגם ספציפי.
• יום ההשכרה הראשון הוא יום קבלת הקרוואן והיום האחרון הוא יום ההחזרה (כל יום קלנדרי נחשב).
• איסוף מאוחר או החזרה מוקדמת אינה מזכה את השוכר בהחזר כספי. 
אין החזר כספי בגין ימים לא מנוצלים.
• החזרה מאוחרת תחויב לפי תעריף יומי. סירוב לתשלום /אי אישור לחיוב יחויב בקנס בנוסף לחיוב היומי.
• שוכר שיחליט לקחת קרוואן מקטגוריה נמוכה מזו שהוזמנה לא יזוכה בהחזר כספי.
• השכרת קרוואן בניו זילנד, אוסטרליה או ארצות הברית בתוך 3 חודשים מצטברת ומזכה בתעריפי השכרה ממושכת
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הזמנה על פי שיקול דעתה
• חל איסור להסיע בעלי חיים בקרוואן, למעט כלבי נחייה.
• תנאי ההשכרה והתעריפים יכולים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת

מחיר ההשכרה כולל
- מרחק נסיעה ללא הגבלת ק"מ
- ערכת מטבח

- ערכה אישית
- ציוד כללי
- שירותי דרך 24 שעות

רישיון נהיגה וגיל הנהג
בעת ההשכרה יש להציג רישיון נהיגה מקורי ממדינת האזרחות. באם רישיון הנהיגה אינו בשפה האנגלית יש להציג רישיון נהיגה בינ"ל בנוסף. נסיעה לטריטוריות הצפוניות מחייבת רישיון נהיגה בינ"ל בנוסף לרישיון המקורי. רישיון נהיגה דיגיטלי לא מתקבל.
הערה: בעלי רישיון נהיגה אנגלי שקיבלו אישור על הארכת הרישיון ע"י סוכנות הרישוי האנגלית, יכולים לנסוע עוד 11 חודשים לאחר תום הרישיון. הרחבה זו חלה אך ורק על בעלי רישיון נהיגה מלא ולא על רישיונות זמניים.
תוקף רישיון הנהיגה חייב להיות עד תום פרק השכירות לפחות.
הגיל המינימלי להשכרה ולנהיגה בקרוואן הינו 21 שנים. ניסיון בנהיגה חייב להיות שנתיים לפחות.

תנאי שינוי
שינוי בהזמנה יחושב לפי המחיר המקורי או המחיר העדכני במועד השינוי לפי הגבוה משניהם. כלל זה הוא ללא יוצאים מהכלל.
השינויים שיחשבו כשינויים מהותיים בהזמנה הם:
  - שינוי שם בעל ההזמנה
  - שינוי תאריך קבלה או תאריך החזרה 
  - שינוי יעד הלקיחה או יעד ההחזרה
  - שינוי סוג קרוואן
  - שינוי בתוכנית התעריפים כולל מחירים מיוחדים
במידה ויחולו שינויים במחיר או בקטגוריית הקרוואן, הדבר ייחשב כהזמנה חדשה ויחולו דמי ביטול בהתאם להזמנה המקורית.

אם שינוי יעשה בתוך 14 יום לפני מועד תחילת ההשכרה  או אם ההודעה התקבלה במהלך תקופת ההשכרה לא יהיה זיכוי כספי אם תקופת ההשכרה קוצרה ( המחיר המלא ישולם)
במקרה של שינוי יעד קבלה או החזרה,ייתכן ויחול "קנס שינוי יעד" בהתאם לשיקול דעתה של חברת ההשכרה.
כל שינוי כרוך בתוספת תשלום.

ביטול הזמנה ביום קבלת הקרוואן או אי הגעה לקחת אותו יחייב 100% מעלות הקרוואן כולל תשלומים נוספים כמו כיוון אחד וכו'.

השכרות מצטברות
יש אפשרות לחבר מס' השכרות יחד כדי לקבל הנחת הזמנה ממושכת. החיבור אפשרי בין אוסטרליה, ניו זילנד, גרמניה, אנגליה ואירלנד ובין אפולו, סטאר, היפי וצ'יפה. ההשכרות צריכות להיות בתוך 3 חודשים. במקרה והחזרת קרוואן אחד וקבלת קרוואן חדש יהיו באותו יום, כל יום נחשב בנפרד לכל קרוואן. השכרות מרובות מחושבות כהשכרה בודדת בכל מה שקשור להיטל נסיעה בכיוון אחד ומינימום ימים. אפשרות זו קיימת רק בהשכרות חדשות ואינה יכולה להתבצע תוך כדי השכרה קיימת.

שינוי יעד החזרה
שינוי יעד הסיום לאחר ביצוע ההזמנה ו/או במהלך הטיול אפשרי לאחר קבלת אישור מרכז ההזמנות וכרוך בעלות של 750 $AU.

הארכת תקופת השכרה
הארכת תקופת ההשכרה לאחר ביצוע ההזמנה ו/או במהלך הטיול אפשרית לאחר קבלת אישור מרכז ההזמנות וכרוכה בעלות שתשולם באמצעות כרטיס אשראי בעסקה טלפונית או מיידית עם אישור ההארכה באחד מסניפי החברה. ימי ההשכרה הנוספים יחושבו עפ"י ערכם המלא ביום האישור (ולא עפ"י המחיר בהזמנה הראשונית). סירוב לתשלום /אי אישור לחיוב תגרור את חיוב השוכר בעלות כפולה לכל יום. 
במידה והחלטת להאריך את תקופת ההשכרה לתקופה של עד יומיים (שינוי תאריך ההחזרה) המחיר המקורי ישמר כשהיה. הארכה של 3 ימים או יותר יחייב שינוי מחיר כפי שמצויין.

החלפת רכב
באם הקרוואן שהוזמן לא יהיה זמין מסיבות לא-צפויות, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב חלופי ללא הודעה מוקדמת וללא חיוב נוסף. דבר זה לא ייחשב כהפרת ההסכם ואינו מזכה את השוכר בהחזר.

קטגוריית רכב
השכרת כל סוגי הרכבים היא עפ"י קטגוריות בלבד. לא ניתן לשכור קרוואן עפ"י תוצרת או מודל ספציפי.
הורדת דרגת רכב
באם השוכר מחליט לקחת רכב בדרגה נמוכה מזו שהוזמנה, הוא אינו זכאי להחזרים.

רישום מוקדם
לפני קבלת הקרוואן יש חובה להיכנס ולמלא את הפרטים הנדרשים בכתובת: https://preregistration.apollocamper.com
ע"י מילוי הפרטים והרישום המוקדם, השוכר יוכל לקבוע את זמן קבלת הקרוואן מראש ובכך להקל ולזרז את תהליך קבלת הקרוואן בפועל. בנוסף, השוכר יתבקש לראות סרטון המסביר על נהיגה בטוחה ולהיכנס לסרטוני ההפעלה וההסברים המלמדים איך לתפעל את מערכות הקרוואן.

הסעות
קרוואנים יאספו ויחזרו לתחנות ההשכרה בלבד. אין איסוף/החזרה בשדה התעופה. הסעות אינן כלולות במחיר ההשכרה והינן באחריות השוכר.

מיקום הסניפים ושעות פעילות
הסניפים ממוקמים באדלייד, אליס ספרינגס, בריסבן, קרנס, דרווין, הוברט, מלבורן, פרת' וסידני.
זמינות הקרוואנים בסניפים השונים נתונים לשינוי בכל זמן.
הסניפים סגורים ב-1 בינואר, 26 בינואר, 15 באפריל ו-25 בדצמבר 2022
• כל התחנות פתוחות בין השעות:
- 09:00 עד 16:00 כל השבוע
• תחנת דרווין:
- סגורה מה-20 בדצמבר ועד ה-31 במרץ.
• תחנת אליס ספרינגס:
- סגורה מה-20 בדצמבר 2022 ועד 31 במרץ 2023
• החזרת קרוואן מחוץ לשעות הפעילות אפשרית - חברת ההשכרה תספק שירות של השארת מפתח בתיבה סגורה לאלה שצריכים להחזיר את הקרוואן מחוץ לשעות הרגילות ובעלות נוספת

הדרכה
בעת קבלת הקרוואן בתחנת ההשכרה יתקבל תדריך מפורט בנושא תפעול הקרוואן וטיפים לנהיגה בקרוואן.

משך ההשכרה
תקופת ההשכרה המינימלית היא 5 ימים.
7 ימים מינימום בתקופת מירוץ באסורסט, לקרוואנים היוצאים מסידני או מלבורן.
7 ימים מינימום בתקופת מירוץ האי פיליפ, לקרוואנים היוצאים מסידני או מלבורן.
10 ימים מינימום להשכרות בין 8 ל-25 באפריל 2022 לכל הקרוואנים.
14 ימים מינימום להשכרות בין 18 בדצמבר 2022 ל-2 בינואר 2023 לכל הקרוואנים.

10 ימים מינימום להשכרות בין 6 ל-26 באפריל 2023 לכל הקרוואנים.
תקופות השכרה מינימאלית יכולות להשתנות בהתאם לתקופות שיא.
בהשכרות של 5 ימים ומטה יחוייבו 75 $AU דמי ניקוי.

השכרות לכיוון אחד
החזרה ביעד אחר אפשרית בין כל תחנות ההשכרה. תשלום בסך 165 $AU יחול על כל השכרת כיוון אחד.
 

הגבלות בנסיעה
לחברת ההשכרה נשמרת הזכות הבלעדית לאסור נסיעה באזורים מסויימים עקב כבישים משובשים או תנאי מזג האוויר או עקב הערכת המרחק ליעד של השוכר בהתאם לאורך תקפת ההשכרה (כמו מקום רחוק מאוד בהשכרה קצרה וטיול מעגלי).
לטובת בטיחות הנוסעים, המקומות הבאים מוגבלים לנסיעה:
• כלי רכב שהם לא 4X4 מותרים לנסיעה בדרכים סלולות בלבד. יוצאים מן הכלל הם דרכי גישה לחניונים מוכרים ובלבד שהם מתוחזקים היטב ונמצאים בקרבה של עד 5 קילומטר.
• כלי רכב שהם לא 4X4 רשאים לנסוע לכל האיים כל עוד יש אישור בכתב מראש מחברת ההשכרה.

• איזורים אסורים לנסיעה - בכל מקרה:
- קווינסלנד: 
Fraser Island, Moreton Island
- הטריטוריות הצפוניות: Plenty Highway
• איזורים מוגבלים לנסיעה - מותרים רק לאחר קבלת אישור: 
- כל האיים
- קווינסלנד: North of the Daintree, North Stradbroke Island and Magnetic Island
- דרום אוסטרליה: Kangaroo Island
- טזמניה: 
Bruny Island
- הטריטוריות הצפוניות: אסורות רק לקרוואנים מדגם Hitop
• אסור לנסוע בדרכים לא סלולות למעלה מ-5 ק"מ ועל חופים
לשוכרים שיסעו למקומות אסורים ללא אישור, יבוטלו כל הביטוחים והם יהיו אחראים לכל גובה הנזק במידה וייגרם לקרוואן. בנוסף הם יהיו יחוייבו בקנס של 300 $AU לכל מקרה שיתגלה.

קילומטרים
מחיר ההשכרה כולל מרחק נסיעה לא מוגבל.

מומלץ לא לנסוע מעל 250 ק"מ ביום או בהשוואה 4-5 שעות נהיגה.

מצב הקרוואן
יש להחזיר את הקרוואן נקי מבפנים ומיכלי המים והשירותים ריקים. אין חובה לנקות את הקרוואן מבחוץ אלא אם הוא מלוכלך מאוד. אי עמידה בדרישות אלה תחייב קנס כספי של 200 $AU.

שירות החזרה מהירה
יש להחזיר את הקרוואן נקי (כולל מטבח, רצפה, ארונות, שולחנות, שירותים, מקלחת, חלונות וכו'), מקרר נקי ומרוקן, פחי אשפה נקיים ומרוקנים, במידה ויש לכלוך מסיבי בחוץ - יש לנקותו וכן צריך לקפל את המיטות בפינת הישיבה. במידה והשוכרים ממהרים ויש להם לוח זמנים צפוף, חברת ההשכרה יכולה לעשות זאת עבורם תמורת 75 $AU. לקוחות הרוכשים את "שירות החזרה מהירה" - יצטרכו רק לרוקן את מיכלי המים והשירותים ולהחזיר את הקרוואן נקי ומסודר. חברת ההשכרה תעשה את השאר: תנקה את המטבח והכלים, המקרר, הארונות והכיורים, המקלחת, תא הנהג ותרוקן את הפחים מהימים האחרונים של הטיול. יש להקפיד לזרוק זבל בשקיות אשפה ולא ישירות בפחים. במקרה של לכלוך מסיבי - חיצוני או פנימי - תחוייב עמלת ניקיון נוספת. 

תיקונים
תיקונים עד 100 $AU ניתן לבצע ללא בקשת אישור ולקבל החזר מחברת ההשכרה, אלא אם הנזק נגרם באשמת השוכר. על תיקונים שעלותם מעל 100 $AU יש לעדכן את חברת ההשכרה טרם ביצוע התיקון.
כל הרכבים רשומים באיגוד התיקונים האוסטרלי לשירותי דרך לתקלות מכאניות 24 שעות ביממה בטלפון 1300798212.

הפרות ועבירות תנועה
במקרה של דו"ח שניתן בגין מהירות או חנייה, תשלום עבור כבישי אגרה, או עברות תנועה שונות, חברת ההשכרה תחייב את השוכר בתשלום עבור הדו"ח ובתוספת 75 $AU דמי ניהול.
יש אפשרות לרכוש מראש חבילת כבישי אגרה תמורת 
39 $AU המקנה לשוכר קרדיט של 50 $AU לכבישי אגרה. כאשר השוכר מנצל את כל ה-50 $AU, החבילה מתחדשת באופן אוטומטי (יש תוספת של 75 סנט דמי רישום).

בעלי חיים
מותר להסיע כלבי נחייה או כלבי מחמד בקרוואנים, לאחר קבלת אישור בכתב מחברת ההשכרה. יש חיוב של 200 $AU עבור דמי שירות. החיוב לא חל כאשר מדובר בכלבי נחייה. במידה והקרוואן יוחזר מלוכלך חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את השוכר בדמי ניקיון.

עישון
עישון סיגריות או סמים בקרוואן אסור בהחלט. במידה ויתגלה עשן או שאריות סמים, חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את השוכר בדמי ניקיון.

התשלום בסניפים
מסיבות בטיחותיות אנחנו מקבלים רק כרטיס אשראי. אין תשלום במזומן.

כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי מקובלים הם: ויזה, מאסטרכארד, אמריקן אקספרס ודיינרס -  עבור כל תשלום בכרטיסי ויזה ומסטרכרד יתווספו 2.18% עמלה
 (1.52% מאפריל 2022) עבור כל תשלום בכרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס יתווספו  2.8% עמלה נוספת.

שערי חליפין בין מטבעות
חיוב בכרטיסי אשראי ייעשה ב- $ אוסטרלי. לאור השוני בשערי החליפין ייתכן הבדל בעת החזר סכום הפיקדון, לעומת הסכום שחויב בכרטיס. החברה אינה אחראית לכל שינוי בסכום בהתאם. החזרים בכרטיס האשראי יכולים לקחת עד 14 ימי עסקים.

חבילת הכל כלול
מחיר חבילת "הכל כלול" - תשלום יומי נוסף בסך 33 AU$ ליום עבור הקרוואנים 
Cheapa Hitop/Cheapa Endeavour ו-44 AU$ ליום עבור שאר הקרוואנים - חל על מחיר ההשכרה היומי. עלות זו תתווסף למחיר הסטנדרטי היומי. מחיר חבילת "הכל כלול" כולל: הביטוח הרחב ביותר, נזק לתחתית או גג הקרוואן (במקרי תאונה בלבד), רכישת גז מראש, דמי נהג נוסף, 3 כימיקלים לשירותים, שולחן וכסאות קמפינג, כיסא ילדים או בוסטרים (על פי דרישה מראש)
מקסימום התשלום עבור תקופת השכרה אחת הוא 1650 AU$ לקרוואנים Cheapa Hitop/Cheapa Endeavour ו-2200 AU$ לשאר הקרוואנים  - כלומר 50 ימי השכרה.

שרות מילוי גז מחדש
הקרוואן נמסר עם מיכלי גז מלאים. מיכלי הגז יכולים להיות מוחזרים ריקים בכפוף לתשלום של:
25 $AU לדגמי Cheapa Hitop/Cheapa Endeavour/Cheapa 2 Berth ST
35 $AU לדגמי 4,6 נפשות

הגבלת התחייבות
• במקרה ורכב חלופי אינו זמין התחייבות החברה מוגבלת להחזר עלות ההשכרה או
• במקרה של תקלה מכנית (שלא נגרמה ע"י השוכר) את יתרת תקופת השכירות.

הערה חשובה
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להשכרה עפ"י שיקול דעתה.

הערה
תעריפים ותנאים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

Summary of Rental Conditions
This document contains a brief summary of our rental conditions. The full details of our rental contract do apply. Rates quoted are in Australian dollars.

Rental Charges
Rentals are charged per calendar day.

 

Rates Include
- Unlimited kilometers

- Kitchen Kit
- Personal Kits
- General Equipment

- 24hr Roadside Assistance

 

Driver’s Licence and Minimum Age

A valid, non-provisional, state or overseas driver’s licence is required. If the driver’s licence is not in the English language (e.g. German, French, Chinese, etc) then an international driver’s licence is also required. For travel in the Northern Territory, an International Driving Permit is required along with the foreign driver licence. We do not accept Digital Driver licences.
Note: UK driver licences that have had approved extensions by the UK DVLA (Driver and Vehicle Licencing Agency) can still travel for up to 11 months past the licence expiry. This extension only applies to full GB driving licence holders. It does not apply to provisional driving licence entitlement.
The driver’s licence must have been held for at least two years and be valid for the whole length of the rental. The original driver’s licence must be shown at time of pick-up when the driver is present.
The minimum age to drive the vehicle is 21 years.

 

Booking Amendments
If you wish to make any changes to your booking (including voluntary downgrade) the booking will be calculated by using either the original flex rate or the flex rate that is valid at the time of the booking change, depending on whichever rate is higher. There are no exceptions to this rule. The following situations are classified as booking alterations: 
- Change of name
- Change to pick-up or drop-off  dates
- Change pick-up or drop-off branch location
- Change of RV category
- Change of rate scheme including special rates
If the rate scheme or RV category is changed, this is considered a new booking and cancellation fees may apply to the original booking.

If an amendment is made to the rental dates within 14 days of collection, no refund will be made if the length of hire is shortened (that is; the rental will be charged at the number of days originally booked). A relocation fee may apply if the collection or return location is amended within 14 days of vehicle pick up or if notification occurs during the hire.
Any change is for extra charge.
If cancelled on day of pick-up or no show - 100% of rental including any applicable fees e.g. One Way.

 

Multiple Rentals
Consecutive Apollo Motorhome/Campervan rentals can be combined to qualify for a long-term discount rate. Rentals in Australia, New Zealand, Germany, the United Kingdom and Ireland on Star RV, Apollo, Cheapa Campa and Hippie Camper can be combined to obtain a long-term discount rate, providing travel is within a 3 month period. If drop off of a vehicle and pick up of a new vehicle occurs on the same day then a day each will be charged per respective vehicle. Multiple rentals are treated as separate rentals under the one way fee and minimum rental period conditions. This discount does not apply to completed bookings.

 

Change of Drop Off Destination
If the renter wishes to change the drop off destination after the rental has commenced, they first must obtain authorisation from Cheapa Campa Reservations. Subject to the change being approved, a minimum additional charge of AU$750 will apply.

 

Rental Extension

If the guest wishes to extend the rental whilst on hire, they must first obtain authorisation from Cheapa Campa Reservations. This is subject to availability. The extra cost of an extended rental must be paid by credit card over the telephone or at a Cheapa Campa Branch immediately on confirmation of the rental extension.
Failure to obtain authorisation will result in the renter being charged double the daily applicable rental rate.

 

Change Of Vehicle

Should the vehicle booked be unavailable through unforeseen circumstances, we reserve the right to substitute an alternative vehicle without prior notification and at no extra cost. This shall not constitute a breach of contract and does not entitle the renter to a refund. 
 

Vehicle Category

Vehicles cannot be requested by make or model, only by vehicle category.

Voluntary Downgrade

Should the renter decide to take a lesser vehicle than booked within 14 days of pick up or during the rental then they will not be entitled to any refund.

Online Check-In
It is mandatory for guests to complete Apollo’s online check-in prior to pick up at: https://preregistration.apollocamper.com/
By completing the required pick-up information ahead of the pick-up date, guests will experience a smoother and quicker RV collection process. Guests will also be required to watch our Apollo safe driving video prior to pick up, and can access our ‘How To Videos’ through the Apollo Connect App prior to pick up to learn how to use their RV.

Transfer

Vehicles must be collected and returned to our branches (not airports). Transfers to and from the Cheapa Campa depot are not included in the rental price. It is the renter’s responsibility to get to and from the branch. 

 

Branch Locations
Cheapa Campa has motorhome branches in Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Cairns, Darwin, Hobart, Melbourne, Perth and Sydney.

 

Branch Hours
All branches are closed Christmas Day, New Years Day, Good Friday and Australia Day Public Holiday.
• All branches are open:
- 9am to 4pm 7 days a week
• Darwin:
- Closed between 20 December to 31 March.
• Alice Springs:
- Closed between 20 December 2022 to 31 March 2023.
• After hours drop offs available outside of these times - we will provide a lock box service on request for those needing to return outside of standard hours.

 

RV Introduction and Show Through

On pick-up, our staff provide guests with a thorough RV show through with all the necessary information guests need to know about the interior and exterior features of their RV. This ensures guests are comfortable and confident with their RV before they start their road trip. To ensure guests have a thorough RV show through before starting their road trip, they will need to pick up their RV from the branch by 4pm.

 

Rental Duration

The minimum rental for all vehicles is five days.
A 10 day minimum rental period applies during the period of 8 to 25 April 2022 - for all vehicles.
A 7 day minimum rental period applies during the period of Bathurst Motor Race, from Sydney or Melbourne.

A 7 day minimum rental period applies during the period of Phillip Island Race, from Sydney or Melbourne. 
A 14 day minimum rental period applies during the period of 18 December 2022 to 2 January 2023 - for all vehicles.
A 10 day minimum rental period applies during the period of 6 to 26 April 2023 - for all vehicles.
Minimum rental periods are subject to change during other peak periods.

A compulsory cleaning fee of AU$75 will aplly for rentals 5 days or less.

 

One Way Rentals
One way rentals are available subject to the minimum rental periods in the table. A one way rental fee of AU$165 is charged for all one way rentals.

 

Travel Restrictions
Cheapa reserves the right at its sole discretion to restrict RV movements in certain areas due to adverse road or weather conditions, and the distance to nominated destinations in relation to the rental period. For the safety of guests, the following travel restrictions are in place:
• 2WD RVs aren’t equipped for rough terrain and cannot be driven on unsealed roads. Well-maintained access roads which lead to recognised campgrounds and are less than 5 kilometres long are allowed.
• Apollo 2WD RVs can be driven to any island on sealed roads as long as written permission is obtained from Apollo Assist prior to travel.
• Restricted Areas - not permitted at all times:
- Queensland: Fraser Island, Moreton Island
- Northern Territory: Plenty Highway
• Restricted Areas - permission required:
- Any Islands
- Queensland: North of the Laura/Cooktown, North Stradbroke Island and Magnetic Island
- South Australia: Kangaroo Island
- Tasmania: Bruny Island
- Northern Territory: Only for the Hitop Campervan
All Apollo 2WD RVs are  to drive on unsealed roads longer than 5KM and on any Beaches.

Guests who travel to restricted areas without permission will void all liability cover in the event of damage or accident, and may be subject to a penalty fee of AU$300 charged on each occasion identified.

 

Kilometres
Rates include unlimited kilometres.

For the safety of guests please don’t underestimate the time it will take to get from one point to another. While our RVs include unlimited kilometres we recommend travelling a maximum of 250 kilometres per day or the equivalent of 4-5 hours driving.

 

Vehicle Condition
Vehicles must be returned with the interior cleaned and toilette cassette & holding tanks emptied. The vehicles exterior does not require cleaning unless it is difficult to ascertain the condition of the vehicle on return. AU$200 Fees will apply if the vehicle is not returned in the required condition.

Drop and Go Service
All vehicles are to be returned with all surfaces wiped down (kitchen, floors, cupboard, tables, toilet & shower cubicle, windows etc.), fridge cleaned and emptied, rubbish removed, excessively dirty exteriors cleaned and beds converted back to dinettes. Should guests be on a tight schedule we can do this for them for AU$75 – purchased at pick up. You simply need to Empty the grey water and toilet cassette, put away the clean dishes and return the vehicle neat and tidy to our Apollo team. The Apollo team will do the rest: Clean the kitchen and appliances, clear and clean the fridge, clean all cupboards and benches, clean the bathroom, clean the driving cabin and dispose of your last days' garbage. Garbage must be bagged. Excessive dirt/mud inside or outside the vehicle will incur additional charges.

 

Repairs

Although we run late model vehicles, it may happen that small repairs are required. Repairs up to AU$100 may be affected without authorisation and will be reimbursed unless the damage is caused by the renter. For amounts over AU$100, Apollo will need to be informed in advance. All vehicles are enrolled in the Australian Automobile Association and 24hr mechanical emergency roadside assistance is available at 1300 798 212.

 

Infringements, Tolls and Fines
Apollo will pass on any charges the guest receives for traffic infringements, toll or parking fines during their road trip For Toll Way Fees received, Apollo reserves the right to charge to the guest’s credit or debit card upon receiving the toll way fee, and an administration fee of AU$75 to cover associated administrative costs per toll way fee received.
Apollo offers guests the option of purchasing our Toll Package for 
AU$39 which gives guests a 
AU$50 ‘toll credit’. When travelling through toll ways the credit will be used up to the value of AU$50. Once AU$50 is exceeded, another toll package of AU$39 will be automatically charged to the guest’s credit card. (a 75c registration matching fee applies within the AU$50 credit).

 

Animals

Both - Service dogs and pet dogs are allowed to travel in our RVs with written permission from Cheapa at time of booking. There is a AU$200 pet service fee, this excludes service animals. If a vehicle is returned soiled by a pet Cheapa reserves the right to charge an extra cleaning fee.

Smoking
Smoking and drugs are not allowed in our vehicles. If smoke or drug residue is detected Cheapa reserves the right to charge a cleaning fee.

 

Payment at branches
For security reasons, Apollo will only accept credit card or debit card for rental charges paid on vehicle pick up or drop off. Cash payments will not be accepted at rental branches. The Bond on the vehicle is only payable at pick-up by Credit Card or Debit Credit Card. The Bond cannot be paid with a pre-paid Credit Card.

 

Credit Cards

We only accept Visa, MasterCard, American Express and Diners Club. Visa and MasterCard will incur a 2.18% surcharge on any transaction (1.52% from April 2022). American Express and Diners Club will incur a 2.8% surcharge on any transaction. 

 

Exchange Rate / Currency Variations

All credit card transactions are conducted in Australian dollars. Due to exchange rate fluctuations there could be some variance in the amount refunded compared to the amount initially charged. We do not accept any liability for variances up or down. Refunds by credit card can take up to 14cworking days depending on the renter’s Financial Institution.


Value Pack
Add AU$33 Net per day for 
Cheapa Hitop/Cheapa Endeavour and AU$44 for all other motorhomes. The maximum amount payable per rental segment for an Inclusive Rate is AU$1,650 for Cheapa Hitop/Cheapa Endeavour and AU$2,200 for all other motorhomes – i.e. 50 days rental.

The Value Pack includes: VIP Cover ('The High Road')Undercarriage/Overhead Damage (covered for accidental damage), Pre-purchased Gas Bottle, Extra Driver Fees, 3 Toilet Chemicals, Camp Chairs and Table, Baby or Booster Seats (on request).

 

Pre-purchased Gas Bottle (Included in the Value Pack)

The gas bottle(s) is supplied full. A service fee is payable on pick up of the vehicle:

AU$25 – Cheapa Hitop/eavour/Cheapa 2 Berth ST/Cheapa Vivid
AU$25  Cheapa 4 and 6 Berth Motorhomes
The gas bottle can be returned empty to Rental center at the completion of the rental. The fee applies for each part of a multiple rental. 

 

Limit of Liability

In the event of no alternative vehicle being available to the renter our liability is limited to a refund of the hire charge or in the case of mechanical failure (unless caused by the renter) the remainder of the hire period.

 

Important

We reserve the right to refuse any rental at our discretion.

 

Rates/Terms/Conditions
Are subject to change without notice.

ביטוח

ביטוח נסיעות
מומלץ ביותר לרכוש  את ביטוח הנסיעות המקיף ביותר.


פציעות אישיות

כל הקרוואנים מבוטחים כנגד נזק מצד שלישי וסביר להניח שגם לרכב הנוסף שמעורב בתאונה גם יש ביטוח צד ג'.
בהתאם לנסיבות התאונה, השוכר יכול לדרוש פיצוי "צד שלישי" מהצד האשם בתאונה. מידת הפיצוי משתנה בין חברות הביטוח השונות. חברת ההשכרה ממליצה לכל הנוסעים לבצע ביטוח נסיעות אישי ללא תלות בביטוח הרכב.

נזק לרכוש
הקרוואן מבוטח לנזק עצמי או נזק לרכוש של צד ג'. למרות זאת, השוכר מחויב בהשתתפות עצמית שנקבעה מראש, לצד השני בתאונה  ו/או לחברת ההשכרה.
השוכר אחראי לכיסוי עלויות הנובעות מכך שהקרוואן אינו מושכר בתקופה המדוברת כתוצאה מתיקונים. אין החזר עבור חלק בלתי מנוצל מתקופת השכירות.
השתתפות העצמית חלה לכל מקרה בנפרד ואינה מחושבת פר השכרה.

ההשתתפות העצמית חלה ללא קשר לאשמה ויש לשלמה בעת ההודעה על התאונה ולא בסיום ההשכרה.
חברת ההשכרה רשאית לחייב את השוכר בכל עלות הנזק לקרוואן או לצד שלישי באם לא דווח עליו בעת החזרת הקרוואן.

ביטוח רגיל - 'The Low Road'
מחיר השכירות כולל ביטוח מקיף עם השתתפות עצמית בסך AU$3,500 ל-Hitop Campervan ול-Endeavour Campervan או AU$5,000 לשאר הקרוואנים. פיקדון בסך זה יושאר בתחנת ההשכרה עם קבלת הרכב. הפיקדון יתקבל בכרטיס אשראי בלבד, ויחוייב מיידית.
ניתן להפחית את תשלום ההשתתפות העצמית, ברוב המקרים, ע"י רכישת אחת מאופציות ההפחתה המפורטות מטה.

הרחבת ביטוח אפשרות  מס' 1 - 'The Middle Road'
המחיר היומי לאופציה זו הוא 22 $AU ל-Hitop Campervan ול-Endeavour Campervan או 32 $AU לשאר הקרוואנים.

באופציה זו ההשתתפות העצמית היא 1,500 $AU ל-Hitop Campervan ול-Endeavour Campervan או 2,500 $AU לשאר הקר7וואנים. פיקדון בסך ההשתתפות העצמית לא יחויב אלא ילקח אישור חתום בתחילת ההשכרה בכרטיס אשראי.

הרחבת ביטוח אפשרות  מס' 2 ('The High Road') (כלול בחבילת הכל כלול)
המחיר היומי לאופציה זו הוא 29 $AU ל-Hitop Campervan ול-Endeavour Campervan או 39 $AU לשאר הקרוואנים.

באופציה זו ההשתתפות העצמית היא 0 $AU למקרה (למעט החרגות). פיקדון בסך 250 $AU לא יחויב אלא ילקח אישור חתום בתחילת ההשכרה בכרטיס אשראי.
באופציה זו, שמשה קדמית ושני צמיגים יכוסו על ידי הביטוח במקרה תאונה. במקרה ועלות הנזק תהיה מעל עלות תיקון או החלפת פריטים אלו הביטוח לא יכסה את עלותם והשוכר ישא במלוא העלות.

ביטוח התהפכות רכב יחיד
המחיר היומי לאופציה זו הוא 5.5 $AU. מינימום 50 $AU להשכרה. אפשר לרכוש ביטוח זה רק אם נרכשה חבילת הכל כלול.
 
פיקדון
מטעמי ביטחון רק כרטיס אשראי יתקבל להפקדת הפיקדון.
במידה והשוכר בוחר בביטוח הרגיל ('The Low Road') - הפיקדון יילקח מיד מכרטיס האשראי שלו.
במידה והשוכר בוחר בהפחתת הביטוח הראשונה ('The Middle Road') או השניה ('The High Road') - הפיקדון מועבר לחברת ההשכרה ע"י השארת אישור חתום ברכטיס האשראי בלבד. על בעל הכרטיס להיות נוכח ולחתום על הפיקדון במעמד קבלת הקרוואן. בעל כרטיס האשראי יהיה אחראי לכל נזק שיקרה בקרוואן המושכר.
הפיקדון יוחזר במלואו במידה והקרוואן יוחזר בהתאם לתנאי ההסכם. יש להחזיר את הקרוואן לתחנה שנקבעה, בזמן שנקבע, עם מיכל דלק מלא, שירותים ומיכל מים אפורים ריקים ונקיים. החזר הוצאות (כולל הפיקדון) ע"י חברות האשראי יכול לקחת עד 14 ימי עבודה תלוי בחברת האשראי.
במידה ויש נזק לקרוואן או אם תנאי החוזה הופרו הפיקדון ישמש לתיקונים. במידה והפיקדון אינו מכסה את עלות הנזק, תגבה עלות נוספת, בהתאם. במידה והשוכר ממשיך להשכרה אחרת בחברת ההשכרה, אפשר להעביר את הפיקדון להשכרה הבאה.

אחריות כוללת
 בכל מקרה, השוכר אחראי ל:
• נזק שנגרם כתוצאה מהפרת תנאי החוזה ע"י השוכר.
• נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות או התנהגות זדונית או מכוונת.
• נזק שנגרם לרכב כתוצאה משקיעת הרכב כולו או חלקו במים בוץ או במים מלוחים.

• נזק שנגרם לצמיגים ולשמשות למעט במקרים בהם נרכש ביטוח צמיגים ושמשות + הרחבת שירותי הדרך.
• נזק שנגרם כתוצאה מהפרה או אי ציות לתקנות ולחוקי תנועת רכב.
• נזק כתוצאה מהתהפכות רכב יחיד למעט אם נרכש ביטוח התהפכות רכב יחיד.
• נזק ועלויות נילוות הקשורות לחילוץ רכב שנתקע או שקע.
• נזק או אובדן רכוש אישי.
• נזק הנוצר עקב שימוש בדלק לא נכון או מזוהם.

• נזק לתחתית או גג הקרוואן למעט אם נרכשה חבילת 'הכל כלול'.
• נזק לדופן המתרחבת בקרוואן.
• נזק לסוכך הצל או לאוהל שעל הגג.

כל הקרוואנים מצויידים במכשיר מעקב. חברת ההשכרה שומרת את הזכות לשלוח אזהרות לשוכר שנוהג בניגוד לתנאי הסכם ההשכרה או נוהג מעבר למהירות המותרת. שוכר שיתעלם בעקביות מאזהרות אלה ייקנס ב-300 $AU עבור כל מקרה.

הרחבת שירותי הדרך

עבור 4 $AU ליום מקסימום 25 ימים. השירות כולל: פתיחת הקרוואן עם ננעל, החלפת מפתחות שאבדו עד 120 $AU, גרירת חרום עד 25 ק"מ, התנעת הקרוואן, החלפת פנצ'ר עם הצמיג שנמצא בקרוואן, הבאת דלק עד 20 ליטר. תקלות לא מכאניות אינן מכוסות והשוכר יתבקש לעיתים לפנות למוסך לצורך תיקון.

ביטוח שמשות וצמיגים + הרחבת שירותי הדרך
עבור 7 $AU ליום מקסימום 25 ימים. השירות כולל: שמשה 1, 2 צמיגים, פתיחת הקרוואן אם ננעל, החלפת מפתחות שאבדו עד 120 $AU, גרירת חרום עד 25 ק"מ, התנעת הקרוואן, החלפת פנצ'ר עם הצמיג שנמצא בקרוואן, הבאת דלק עד 20 ליטר. תקלות לא מכאניות אינן מכוסות והשוכר יתבקש לעיתים לפנות למוסך לצורך תיקון.

Personal Injury
The RV has third party insurance cover and It is likely that any other vehicle involved in an accident also has third party insurance. Depending on the circumstances of the accident, the renter may be entitled to claim for their personal injury against the third party insurance of the party responsible for the accident. The extent of such third party insurance varies in different States and Territories and Apollo strongly recommends that all passengers take out their own Personal Injury Travel Insurance.

Property Damage
The RV is insured for damage to it or damage to the property of a third party. However the guest is responsible up to the amount of the applicable Liability for damage to third party property, or to the RV. The guest is also responsible for the cost of the daily rate for the period the vehicle is being repaired. There is no refund for unused portion of the rental period. The Liability applies to each claim, not RV.
The Liability is applicable regardless of who is at fault and must be paid at the time the accident is reported to Apollo, not at the completion of the rental Period. Apollo reserves the right to charge the renter for any vehicle damage including Third Party property damage not reported on return of the RV.

Standard Liability - 'The Low Road'
Cheapa's rental charge includes a Standard Liability of AU$3,500 for the Hitop Campervan and Endeavour Campervan. For all other vehicles a AU$5,000 Standard Liability applies.

A Bond of AU$5,000 / AU$3,500 will be collected at the time of entering into the Rental Contract. Payment of this Bond is only accepted by credit card. The AU$5,000 / AU$3,500 will be debited to the credit card account immediately. An administration fee equal to the merchant surcharge applies. 

The Standard Liability can be reduced by purchasing one of the following Reduction Options:

Reduction Option 1 - 'The Middle Road'
A Liability of AU$1,500 for Hitop Campervan and Endeavour Campervan or AU$2,500 for all other vehicles applies. This Option can be purchased by paying to Apollo AU$22 per day for Hitop Campervan and Endeavour Campervan or AU$32 for all other vehicles
A Bond of AU$2,500/AU$1,500 will be collected at the time of entering into the Rental Contract. This Bond is payable to Apollo by an open signed credit card imprint with an authorisation obtained (sufficient funds must be available) for AU$2,500/AU$1,500. An administration fee equal to the merchant surcharge applies. 
*Excludes windscreen and tyre damage.

Reduction Option 2 - 'The High Road' (Included in the Value Pack)
A AU$0 (zero) Liability applies (Except for exclusions). This Option can be purchased by paying to Cheapa AU$29 per day for Hitop Campervan and Endeavour Campervan or AU$39 for all other vehicles.
A Bond of AU$250 will be collected at the time of entering into the Rental Contract. This Bond is payable to Apollo by an open signed credit card imprint with an authorisation obtained (sufficient funds must be available) for AU$250.

Single Vehicle Rollover
This Option can be purchased by paying AU$5.5 per day. Minimum AU$50 per rental. Available to be booked only when Value Pack is purchased.

Bond
For security purposes, only a credit/debit card can be used to provide a Bond.
If the guest chooses to take 'The Low Road'
the total Bond will be debited to the credit card immediately.
If the guest chooses to take 'The High Road' or 'The Middle Road' the Bond is payable to Apollo by an open signed credit card imprint with an authorisation for AU$250. The credit card holder must be present to sign for the Bond when they pick-up the RV and is liable for any damage to the RV.
The Bond is fully refundable when the vehicle is returned to the correct location on time, is full of fuel and all other terms of the Rental Contract have been complied with. If there is damage to the vehicle on its return, the Bond will be used to cover the cost of such damage up to the amount of the relevant Liability. However, if the terms of the Rental Contract are breached and the Bond is insufficient to cover the damage then any extra cost will be charged. Refunds by credit card including bond refunds can take up to 14 working days depending on the renter’s Financial institution. Bond Roll Overs are permitted for Apollo multi hires only within the same country when the bond is banked.

Full Responsibility
At all times the renter is responsible for:

• Damage caused where the terms of Rental Contract have not been met by the guest.
• Damage caused by negligence and/or wilful conduct.
• Damage caused to the RV in any way by part or total water submersion or salt water.
• Damage caused to tyres and windscreen except where 'WAP' has been purchased and applies.
• Damage caused to the RV when using the RV in contravention of any legislation or regulation controlling vehicular traffic.
• Damage caused due to a single vehicle roll over except where the 'Single Vehicle Rollover' has been purchased and applies.
• Damage and associated costs with recovery of a bogged vehicle.
• Damage or loss caused to any personal belongings.
• Damage caused due to use of incorrect or contaminated fuel.
• Damage to the undercarriage or overhead of the RV except where the 'Value Pack' has been purchased and applies.
• Damage to the slide out of the RV.
• Damage to the awning or roof top tent of the Vehicle.

All RVs are equipped with a tracking device. Apollo reserves the right to send warnings to guests that are driving in contradiction to the terms and conditions, or exceeding the speed limits. Guests that continuously ignore the warnings may be subject to a penalty fee of AU$300 charged on each occasion identified.

Extended Roadside Assistance
AU$4 per day capped at 25-days. This includes opening vehicle on lock out, lost key replacement up to AU$120, emergency towing up to 25km, jump start, flat tyre change using spare located in the vehicle, fuel delivery up to 20 litres. Non-mechanical issues are not covered and guests may be required to take the RV to a repairer.

Windscreen and Tyre Protection Plus Extended Roadside Assistance
AU$7 per day capped at 25-days. This includes 1 windscreen, 2 tyres, opening vehicle on lock out, lost key replacement up to AU$120, emergency towing up to 25km, jump start, flat tyre change using spare located in the vehicle, fuel delivery up to 20 litres. Non-mechanical issues are not covered and guests may be required to take the RV to a repairer.

ציוד

ציוד כללי
בכל קרוואן יש ציוד כללי לנוחיות השוכרים: מתלה ואטבים לכביסה, יעה, מברשת אבק, מטף כיבוי אש, דלי, צינור מים ומטאטא.

ערכת מטבח
בכל קרוואן קיימת ערכת מטבח הכוללת: צלחות, קעריות, סכינים, מזלגות, כפות, פותחן בקבוקים, פותחן שימורים, קערות, מסננת, סירים, מחבתות, כלי בישול, קרש חיתוך, קומקום חשמלי, קנקן תה, טוסטר ומגבות תה כלי אוכל ומגבות תה. יש אפשרות לקבלת מוצרי חשמל נוספים בקרוואנים עם חיבור לחשמל 240 V.

ערכה אישית
כוללת: סדינים, שמיכות, כריות + ציפות ומגבות.

אפליקציית אפולו
אפליקציה מותאמת אישית הזמינה עבור השוכרים קרוואנים באוסטרליה. האפליקצייה היא חינם והיא מספקת לשוכר את כל המידע הדרוש ע"מ להפוך את הטיול לטוב יותר.
האפליקציה משמשת לדברים הבאים:

• שיפור חווית החופשה של השוכר ע"י מתן סרטוני הדרכה לתפעול הקרוואן, כדי להכיר את הקרוואן לפני קבלתו בתחנת ההשכרה.
• לימוד השוכר על הקרוואן ועל נהיגה בטוחה.
• נתינת מידע ופרטי קשר של חברת ההשכרה במקרה של רצון להאריך את ההשכרה, יצירת קשר עם שירותי הדרך, שליחת דוא"ל בכל נושא ושאלות ותשובות כלליות.
• נתינת מידע אודות חניוני קרוואנים עם אפשרות הזמנה של החניון.
• נתינת אפשרות לחפש ולהזמין אטרקציות ופעילויות שונות במחירים טובים.
• מציאת מידע אודות מיקום תחנות ההשכרה, תחנות דלק, תחנות לריקון המים והשירותים, מרכזי קניות, כספומטים ועוד.
ניתן להוריד את האפליקציה בחנות האפליקציות שבמכשיר הטלפון.

General Equipment
Each vehicle is supplied with complimentary general equipment: such as pegs and clothes line, dustpan & brush, fire extinguisher, bucket, hose and broom.

Kitchen Kit
Each vehicle is supplied with complimentary kitchen kit: plates, bowls, knives, forks, spoons, bottle opener, can opener, mixing bowls, colander, saucepans, frying pans, cooking utensils, chopping board, kettle, teapot, toaster and tea towel. Electrical appliances are supplied in vehicles that have 240V.

Personal linen Kit
Includes: sheets, blankets, pillows, pillow cases and towels.

ApolloConnect
Apollo Connect is our custom-built app available for our guests travelling in Australia. The free app provides our guests with all the necessary information needed to make their Apollo journey even better.
The App is designed to:
Enhance guest’s holiday experience by providing ‘how-to videos’ prior to pick up, so that they become familiar with their vehicle before arriving at the branch and prepare any questions they may have.
Educate our guests on how to use the vehicle and on safe driving practics.
Provide Apollo contact details to extend their holiday, contact roadside assistance, email any other enquiries and find answers to FAQ’s.
Provide information on campgrounds while on the road and allow for campgrounds to be booked.
Search and book great deals on attractions and activities through ApolloClub.
Find helpful information on branch locations, nearby petrol stations, dumping stations, supermarkets, ATMs etc.
Guests can download the app on Google Play or the App Store.

Luggage
We strongly recommend that you use soft bags instead of suitcases for your luggage. Soft bags take up less room and fit easier into the storage cupboards and lockers in the vehicle.תמונות פנים

RV Rental Equipment
RV Rental Equipment
RV Rental Equipment
RV Rental Equipment
info@bandana.co.il
+972-3-5471771
+972-58-5471771
Loading ...