השכרת קרוואן קרוואנים תנאי השכרה - 1443המחיר כולל

 • ביטוח מלא עם גבול השתתפות עצמית של : € 1250 למקרה
 • מע''מ (%):
 • ערכת רכב:
 • ניקוי חיצוני בהחזרה:
 • חנייה חופשית לרכבך:
 • מיכל גז ראשון:
 • מיכל ראשון לכימיקלים לשרותים:
 • מרחק נסיעה ללא הגבלת מרחק: להשכרות מעל 14 יום
 • אישור נסיעה ( באישור מראש) למדינות אחרות:
 • מערכת ניווט
 • היטל חיטוי קורונה


תוספות אפשריות

 • ערכת מטבח
 • כסא בטיחות לילד
 • ערכת קמפינג ל-4 (שולחן ו-4 כיסאות)
 • ערכת קמפינג ל-6 (שולחן ו-6 כיסאות)
 • חבילת חורף: צמיגי חורף, שרשראות שלג, נוזל לשמשה קדמית, כבלים להנעה
 • כיסא בוסטר לילד
 • כיסא פיקניק
 • כרטיס Camping Key Europe הנותן ביטוח צד ג' בעת חניה בחניונים והנחות לחניונים (בחלק מהחניונים ההנחות גם בעונת השיא)
 • כרטיס CC ACSI להנחות של כ-50% בחניוני קרוואנים בעונות הביניים והשפל (לא תקף בעונת השיא)
 • שימוש חופשי בתוכנת מסלולי טיול ייחודית לטיולי קרוואנים Rv Plan כולל האפשרות להזמנת החניונים
 • מצעים - לאדם
 • חבילת מגבות - לאדם


תנאי תשלום

מקדמה 300, שאר התשלום 62 לפני מועד תחילת ההשכרה


דמי ביטול

 • מעל 61 ימים מיום ההשכרה הראשון - 35% ממחיר ההשכרה, מינימום 350 € EUR לא יוחזרו.
 • 31 עד 60 ימים לפני תאריך ההשכרה:55% ממחיר ההשכרה, מינימום 450 € EUR, לא יוחזרו, .
 • 2 עד 30 ימים לפני תאריך ההשכרה:90% ממחיר ההשכרה, מינימום 500 € EUR, לא יוחזרו, .
 • 1 עד 1 ימים לפני תאריך ההשכרה:100% ממחיר ההשכרה, מינימום 600 € EUR, לא יוחזרו, .

תנאי השכרה

התנאים המפורטים הם תרגום תמצית עיקרי התנאים הכלליים של חברת ההשכרה. בכל מקרה של סתירה או פרשנות שונה לנוסח המקורי התנאים הקובעים הם התנאים המקוריים של חברת ההשכרה בגרמנית.
בעת קבלת הקרוואן יהוו תנאים אלו חלק מחוזה ההשכרה.

תוכן החוזה
1. נושא ההתקשרות הוא השכרת קרוואן
2. החוזה נערך בין השוכר לחברת ההשכרה וכפוף בלעדית לחוק הגרמני.
3. השוכר יארגן לעצמו את הטיול ואחראי אישית לשימוש בקרוואן.
4. החוזה תקף לתקופת ההשכרה בלבד.

גיל מינימאלי ודרישות לנהיגה
1. הגיל המינימאלי לנהיגה בקרוואן הוא 21 שנים והחזקת רישיון נהיגה מעל שנה. לקרוואנים בעלי משקל כולל של למעלה מ-3.5 טון יש צורך ברישיון נהיגה רמה ג', גיל 25 ו-3 שנות רישיון. 
2. לפני קבלת הקרוואן יש להציג את רשיון הנהיגה של כל הנוהגים בקרוואן. באם לא יוצג רישיון נהיגה מתאים ובתוקף בעת קבלת הקרוואן, ייחשב הדבר כאי איסוף הקרוואן ובמקרה זה יחולו תנאי הביטול (כמפורט בסעיף תנאי הביטול). כל עיכוב שיחול כתוצאה מבעיה בהצגת רישיונות נהנגה מתאימים - יהיה באחריות ועל חשבון השוכר.
3. יכול לנהוג ברכב רק השוכר ונהגים נוספים שנרשמו מראש בעת ההשכרה.
4. השוכר מחויב לספק לחברת ההשכרה את כל הפרטים של כל הנוהגים בקרוואן. השוכר נושא באחריות על פעולות שיעשו על ידי כל נהג לו הרשה לנהוג ברכב

דמי ההשכרה
1. מחיר ההשכרה מבוסס על המחירים שבתוקף בעת ביצוע ההזמנה. מחיר ההשכרה כולל את עלות יומית ובנוסף עלות חד פעמית של דמי הכנה.
2. מחיר ההשכרה כולל בנוסף לשימוש בקרוואן, ביטוח מקיף עם השתתפות עצמית של 1250 € לכל מקרה ביטוח, ב
יטוח שרותי דרך כל עוד נעשה שימוש נכון בקרוואן. הוצאות תפעול ודלק יהיו על חשבון השוכר.
3. דמי השכירות מחושבים לכל חלק מהיממה. חלק מהיממה יחושב כיממה שלמה.
4. חיוב דמי השכירות יארך מרגע קבלת הקרוואן ועד החזרתו לתחנת ההשכרה.
השכרות בכיוון אחד אינן אפשריות.

הזמנת קרוואן - קטגוריה
החוזה מתייחס לקטגוריה של קרוואנים ולא לדגם ספציפי. גם אם בחוזה נרשם דגם קרוואן ספציפי, לחברת ההשכרה יש את הזכות לספק קרוואן מדגם אחר מאותה קטגוריה.

פיקדון
1. דמי פיקדון בסך 1250 € חייבים להיות מופקדים לפני תחילת השכרה והם ילקחו בכרטיסי אשראי מסוג ויזה או מאסטרקארד בלבד. אין אפשרות לשלם פיקדון באמצעות כרטיסי חיוב או מזומן.
2. במועד החזרת הקרוואן יחזיר המשכיר לשוכר את דמי הפיקדון בניכוי סכומים אשר ישארו לתשלום על חשבון ההשכרה בהתאם לזכויותיו בחוזה.
3. לא ימסר קרוואן ללא דמי פיקדון.

קבלה והחזרת הקרוואן
1. הקרוואן ימסר לשוכר במצב תקין ובהתאם לחוזה. גם בקבלה וגם בהחזרת הקרוואן תיעשה בדיקה ע"י שני הצדים ובסופה יחתמו הצדדים על הדו"ח. זהו חלק מחוזה ההשכרה.
2. השוכר חייב להשתתף בהדרכה מאת נציג חברת ההשכרה לפני קבלת הקרוואן וללא השכרה זו לא יימסר הקרוואן לשוכר. עיכוב שיגרם כתוצאה מאי השתתפות בהדרכה יהיה על חשבון השוכר.

3. במידה והקרוואן מקבוצת הגודל שהוזמנה אינו זמין או שאין באפשרות חברת ההשכרה לספק קרוואן מאותה קבוצה, עומדת לחברת ההשכרה הזכות לספק קרוואן מאותה רמת גודל ואיבזור או ברמה גבוהה ממנה. במקרה כזה לא יחוייבו דמי השכרה נוספים. אם הוצע קרוואן קטן יותר והלה התקבל על ידי השוכר, ההפרש בין הדגמים יוחזר לשוכר. הוצאות נוספות שיגרמו עקב שימוש בקרוואן גדול יותר כמו מעבר במעבורת, כבישי אגרה חניה בחניונים יחולו על השוכר בלבר ולא יוחזרו.
4. קבלת הקרוואן בימי שני עד שישי בין השעות 14:00-17:00. החזרת הקרוואן בין השעות -09:00-11:00. יש לוודא ולאם את השעות המדוייקות עם תחנות ההשכרה עקב שינויים שייתכנו בחלק מהתחנות. בימי שבת, אפשר לקבל או להחזיר קרוואן בחלק מהתחנות ובתמורה לתשלום נוסף. יש לתאם זאת מראש. אין קבלה או החזרה בימי ראשון או חגים לאומיים. יום הקבלה ויום ההחזרה מחושבים יחדיו כיום השכרה כל עוד ביחד הם לא יותר מ-24 שעות.
5. הקרוואן צריך להיות מוחזר למקום ובזמן שהוגדרו בחוזה. הקרוואן צריך להיות נקי מבפנים ובמידה והקרוואן הוחזר לא נקי מבפנים יחוייב השוכר בדמי ניקוי של 149 €. לפני החזרת הקרוואן יש לרוקן את מיכלי המים והשרותים. במידה והוחזר הקרוואן עם מיכלים מלאים או מלאים חלקית יחוייב בדמי ניקוי של 180 €. החזרת הקרוואן מאושרת על ידי חתימה על דוח ההחזרה.
6. 
במידה והקרוואן הוחזר באיחור לשעת ההחזרה הרשומה, יחוייב השוכר בקנס של 25 € לכל שעת איחור (מקסימום חיוב ליום יהיה יום שכירות נוסף). בנוסף, השוכר המאחר יהיה אחראי לפיצוי המשכיר בעבור נזקים או הפסדים שיגרמו לו כתוצאה מהאיחור למעט אם האיחור נובע מכוח עליון או שאינו בשליטתו של השוכר. במקרה של איחור בהחזרה אין המשכיר אחראי להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיו המצויינות בחוזה ההשכרה.
7. 
אין החזרה או זיכוי כספי בעבור החזרה מוקדמת מהמוסכם למעט באם הצליח המשכיר להשכיר את הקרוואן לתקופה הבלתי מנוצלת ואז יזוכה השוכר בדמי השכירות שיתקבלו מההשכרה החליפית בניכוי דמי שרות.
8. הקרוואן ימסר ללקוח עם מיכל דלק מלא וכך גם צריך להחזירו. במידה ולא הוחזר מלא יחוייב 20 € דמי מילוי ותוספת של 3 € לכל ליטר.

עישון וחיות מחמד
העישון בקרוואן אסור. הסעת חיות מחמד אסורה. דמי ניקוי או פיצוי בגין השבתת הקרוואן לתקופת הניקוי כתוצאה מהפרה של איסור זה יחייבו את השוכר.

דיווח על תקלות
1. השוכר מתחייב לדווח מיידית לחברת ההשכרה על כל תקלה שהתגלתה לאחר תחילת ההשכרה בקרוואן או באחת ממערכותיו.
2. השוכר אינו יכול לתבוע פיצוי מכל סוג באם לא דווח על התקלה והיא לא נרשמה בדוח החזרת הקרוואן.

נוהל במקרה של תאונה
1. במקרה של תאונה, אש, גניבה, נזק מחיות בר או כל נזק אחר, באחריות השוכר לדווח למשטרה מיידית. אין להכיר בשום טענה של צד אחר בתאונה.
2. השוכר נדרש להודיע לחברת ההשכרה מיידית ללא דיחוי על מקרה תאונה ונזק.
3. גם במקרה של נזק קטן, יש להודיע לחברת ההשכרה ולמלא דו"ח בהתאם הכולל שרטוט/צילום/תיאור של הנזק. במידה ולא ימולא דו"ח כזה וחברת הביטוח לא תסכים לפצות את חברת ההשכרה, השוכר יהיה מחוייב לפצות את חברת ההשכרה. בין מסמכי הקרוואן יש דו"ח שאותו אפשר למלא במקרה תאונה. יש לכלול במיוחד את שמות וכתובות כל המעורבים בתאונה, כולל עדי ראייה, וכן את כל מספרי הרישוי של הרכבים המעורבים. את הדו"ח יש למסור לחברת ההשכרה עם החזרה לתחנה - הכי מאוחר.

תיקונים, קרוואן חלופי
1. השוכר רשאי לבצע תיקונים הכרחיים עד סך של 150 € ללא קבלת רשות מוקדמת מחברת ההשכרה. תיקונים שעלותם מעבר לסכום זה מחייבים אישור מוקדם של חברת ההשכרה.
2. חברת ההשכרה תחזיר לשוכר את עלות התיקון כנגד קבלה מקורית והשבת החלק המוחלף ובתנאי שהנזק לא היה באשמת השוכר. ההחזר לא כולל נזקים לצמיגים.
3. כאשר השוכר מזהה תקלה והוא לא מבצע תיקון, עליו להודיע במיידית לחברת ההשכרה ולתת לה זמן סביר לתיקון התקלה. במקביל, דבר זה לא יחשב כהפרת החוזה מצד חברת ההשכרה. כל עיכוב בטיפול בתקלה לא יהיה על חשבון חברת ההשכרה.
4. במידה והקרוואן נהרס כליל או נמצא במצב שתיקון ייארך זמן רב, חברת ההשכרה יכולה לספק קרוואן חלופי תוך זמן סביר. במידה ויסופק קרוואן בערך נמוך יותר מזה שהוזמן מלכתחילה והוא אושר על ידי השוכר, החברה תפצה על ההפרש.
5. 
במידה והקרוואן נהרס כליל או נמצא במצב שתיקון ייארך זמן רב וזה באשמת השוכר, חברת ההשכרה רשאית לסרב לספק קרוואן חלופי ודבר זה לא יחשב כהפרת החוזה. במידה וכן יסופק קרוואן חלופי, החברה רשאית לדרוש תשלום עבור הוצאות הקשורות לכך.

שימוש אסור וחובת תחזוקה
1. השימוש בקרוואן מותר רק לצורך בילוי ונופש. השימוש אסור לצרכים מסחריים, לתחרויות נהיגה / רכב, מבחני דרך, הובלת מטענים דליקים או רעילים, משאות מסוכנים, נהיגה בשטח לא סלול, מטרות פליליות, נהיגה תחת שלילת רשיון (גם אם השלילה היא לאזור אחר), השכרת משנה.
2. הקרוואן צריך להיות מטופל היטב, להשתמש בו לשימושים להם הוא נועד ולהיות נעול היטב. יש לאחסן היטב ובזהירות את כל החפצים והכלים. יש לשמור על הוראות הטיפול והתחזוקה בקפידה ובעיקר לוודא בדיקה של רמת השמן והמים בקרוואן כמו גם לחץ אוויר תקין בצמיגים.

נסיעה למדינות אחרות
מותר לנסוע עם הקרוואן בכל רחבי אירופה. לנסיעה למזרח אירופה או למדינות שאינן אירופאיות נדרש אישור מראש ובכתב מאת תחנת ההשכרה ויש לערוך ביטוח מיוחד לצורך הנסיעה: מולדובה, אוקראינה, בלארוס, רוסיה, טורקיה, תוניס, אלג'יריה, מרוקו. נסיעה לאזורי מלחמה או אסון אסורה. באחריות השוכר להיות מודע ולהכיר את החוקים בכל המדינות אליהן הוא נוסע.

נסיעה לנורווגיה
בנורווגיה קיימים מספר כבישי אגרה שהנסיעה בהם כרוכה בתשלום. שוכרים המעוניינים לנסוע עם הקרוואן לנורווגיה - לאחר השכרת הקרוואן, יש להיכנס ללינק הבא על מנת להירשם למערכת התשלום האוטומטית (נא לבחור באפשרות הראשונה): http://www.autopass.no/en/visitors-payment

ביטול החוזה
חברת ההשכרה רשאית לבטל את החוזה ללא הודעה מראש ברגע שהשוכר מפר את החוזה, משאיר את הקרוואן ללא השגחה, מעביר אותו לאנשים לא מורשים, עשה נזק רציני, או שהוא ממשיך להפר את החוזה למרות אזהרות חוזרות ונשנות מחברת ההשכרה.

אכסון והעברת מידע אישי
1. השוכר מתיר לחברת ההשכרה, תחנת ההשכרה והסוכנים לשמור את פרטיו האישיים. במקרה הצורך, חברת ההשכרה תעביר את הנתונים לגורם שלישי כגון: חברת האשראי לצורך תשלומים שונים, חברות אגרת כבישים ורשויות שונות לצורך תשלום קנסות דו"וחות ואגרות שונות.
2. לחברת ההשכרה או מי מטעמו מותר להעביר את פרטי השוכר לרשויות הביטחון האכיפה והמשפט אם נמסרו לחברת ההשכרה פרטים לא נכונים או שהקרוואן לא חזר בתוך 24 שעות ממועד סיום ההשכרה הקבוע בחוזה (ובכלל זה הארכה מוסכמת) ועל פי צורך לתבוע כספים מאת השוכר.
בנוסף חברת ההשכרה רשאית להעביר את פרטי השוכרים לרשויות החוק הדורשות זאת.

הוראות נוספות
כל ההסכמים חייבים להיעשות בכתב - כולל הסרת סעיפים. השוכר יכול לתבוע את חברת ההשכרה רק בכל הקשור לנאמר בחוזה.

סמכות שיפוט
1.
סמכות השיפוט לפי החוזה הוא החוק הגרמני.
2. כל מחלוקת שתהיה בנוגע לחוזה זה תידון בערכאה משפטית בהתאם לתחנת ההשכרה.
3. גם אם תהיה תביעה או מחלוקת על אחד מסעיפי החוזה, דבר זה לא ישפיע על שאר החוזה. במקרה כזה הצדדים יסכימו על תיקון לחוזה.

Content of the contract
The sole subject of the contract is the hiring out of a vehicle. The Hirer must organise the use of the rented vehicle on his/her own responsibility. The Rental Firm does not owe any travel services and in particular any travel service package. The rental contract is limited to the period agreed.

 

Minimum age, driving license, authorised drivers
1.
The person renting and driving the vehicle must be at least 21 years old. For vehicles above 3.5 tons, the minimum age is 25 years. The Hirer as well as any other drivers must have been in possession of a respective driving licence for at least one year – for vehicles above 3.5 tons for at least 3 years – as required for driving the vehicle rented and valid within the country. It is expressly pointed out that some of the Rental Firm’s vehicles have a total weight of more than 3.5 tons and that driving these vehicles requires an appropriate driving licence. To be on the safe side, those in possession of a Class B driving licence must consult the Rental Firm about the technically total permissible weight of the vehicle rented.
2. Before the vehicle is handed over, the Hirer and all other drivers must present their respective driving licence and a valid identity card/passport. Please note that the Rental Firm or official authorities of the country may demand the presentation of an international driving licence (e.g. non-EU citizens). If a delay in taking over occurs due to a failure to present said documents, such delay shall be at the expense of the Hirer. If a respective driving licence cannot be presented upon renting, the vehicle shall be regarded as not collected. In such case, there shall apply the respective terms of cancellation.
3. The vehicle may only be driven by the Hirer himself/herself and the persons named at the time of renting.
4. The Hirer is obliged to record the names and addresses of all drivers to whom he entrusts the vehicle, even temporarily, and give this information to the Rental Firm. The Hirer is responsible for the acting of the driver in the same manner as for his/her own acting.

 

Rental price
1.
The rental charge is composed of the basic rental charge and a single lump-sum service fee to be paid for each hire.
2. In addition to permission to use the rented vehicle, the basic rental price includes: fully-comprehensive insurance with a maximum deductible of € 1,250 per damage case and any maintenance repairs incurred during the rental period, insofar as these are not attributable to improper use. Fuel costs and operating costs shall be borne by the lessee.
3. The basic rental charge is calculated as a daily charge per broken 24-hour period.
4. Rental charges always apply from collection at the Rental Station until return to the Rental Station. One-way rental charges are not possible.

 

Booking
Unless otherwise agreed by the parties, the rental contract refers to the vehicle group chosen, not to a specific vehicle type or a specific layout. This does also apply when a concrete vehicle type is indicated as an example in the description of the respective vehicle group. The Rental Firm reserves the right to change the Hirer‘s booking to an equivalent or superior vehicle.

 

Security deposit
1.
The Hirer shall pay to the Rental Firm a security deposit in an amount of € 1,250. The security deposit must be provided by means of Master- or Visa Card not later than upon collection of the vehicle. A payment of the security deposit by Prepaid Credit Cards or in cash is not possible.
2. After return of the vehicle, the Rental Firm will settle the security deposit, taking claims under the rental contract into account, and will reimburse the remaining amount.
3. The object of hire will only the handed over when, apart from a rental charge to be paid in advance, the agreed security deposit has been paid. The obligation to pay the agreed rental charge remains unaffected.

 

Collection, return
1.
The rented vehicle is handed over to the Hirer in a condition according to contract. On both, collection and return, the condition of the vehicle is recorded by the parties and confirmed on the record by signature. The vehicle handing-over record forms part of the contract.
2. The Hirer is under an obligation to take part in a detailed introduction to the vehicle by the Rental Firm’s staff before starting the trip. The Rental Firm is entitled to refuse to hand the vehicle over until the introduction to the vehicle has taken place. Any delay in the handing-over that the Hirer is responsible for shall be at his/her expense.
3. If there is no vehicle from the booked vehicle group available or if the individually booked vehicle cannot be provided by the Rental Firm, the Rental Firm reserves the right to make available a comparable or larger vehicle in terms of size and equipment. In such case, the Hirer will not incur any additional rental costs. In case a smaller vehicle should be offered and accepted by the Hirer, the price difference between both vehicles shall be reimbursed.
4. Vehicles can be collected from Monday to Friday between 2 pm and 5 pm and returned from Monday to Friday between 9 am and 11 am. The times stated in the rental contract are regarded as agreed. On Saturdays, vehicles can be collected and returned subject to prior arrangement and against an additional fee according to the current price list. On Sundays and public holidays, collection and return are not possible. The day of collection and the day of return are counted together as one day, as long as a total of 24 hours is not exceeded.
5. The Hirer is obliged to return the vehicle in a condition according to contract at the agreed place upon expiry of the agreed hire period and to complete the return procedure together with a member of the station staff. Before it is returned, the interior of the vehicle must have been perfectly cleaned by the Hirer. If this should not be the case, the Hirer shall bear the cleaning costs incurred. In case the Rental Firm must also clean the toilet, whether in part or completely, the Hirer must bear cleaning costs in a lump-sum amount of € 180. The return of the vehicle is confirmed by signature on the return record.
6. When the vehicle is returned after the time agreed in writing, the Rental Firm will charge the price according to the current price list per broken hour (however, not more than the total daily charge for each day of delay). Any costs caused by any claims asserted by a subsequent hirer or another person against the Rental Firm due to a late return of the vehicle that the Hirer is responsible for shall be borne by the Hirer. In case of a late return, the Rental Firm rejects a continuation of the rental relationship.
7. There will be no reimbursement in cases of late collection or early return of the vehicle. If the Rental Firm manages to hire out the vehicle otherwise, the rental charge received from such hire shall be set off against the rental charge, subject to a lump-sum service fee according to the current price list.
8. The vehicles are handed over with a full fuel tank and must be returned with a full fuel tank. Otherwise, there will be charged, apart from the fuel costs, a lump-sum filling service fee in a gross amount of € 20 plus a gross amount of € 3 per litre.

 

Ban on smoking / travelling with pets
All vehicles are non-smoking vehicles; smoking is not allowed in the entire vehicle. Travelling with pets is not allowed. Any cleaning costs caused by non-compliance must be borne by the Hirer. Any costs caused by ventilation or by an elimination of a contamination with smoke, including lost profit resulting from a temporary non-availability of the vehicle for hire owing to these circumstances shall also be borne by the Hirer.

 

Notification of defects
1.
The Hirer must immediately communicate to the Rental Station any defects in the rental vehicle or its equipment he/she has detected after the start of hire.
2. Any claims for services of the Rental Firm not provided according to contract must be filed by the Hirer with the Rental Firm in writing within a period of one month after the stipulated return of the vehicle. After expiry of this period, claims may only be asserted when the failure to observe the period was without fault.

 

What to do in the event of an accident
1.
In the event of an accident, fire, theft, damage caused by game, or any other damage, the Hirer must immediately inform and involve the police. Any claims of the opposite party must not be recognised.
2. The Hirer is under the obligation to notify the event to the Rental Firm immediately in advance.
3. Even in the case of very slight damage, the Hirer must prepare a detailed written report for the Rental Firm, including a sketch. If - for whatever reason - the Hirer fails to draw up such report and if, for this reason, the insurance company refuses to pay the damage, the Hirer shall be obliged to pay compensation for the damage. For preparing the report, the form provided with the vehicle documents shall be used and completely filled in. It must in particular include the names and addresses of the persons involved and any witnesses, together with the registration numbers of the vehicles involved. The accident report must be handed over in the original, fully completed and signed, to the Rental Firm upon return of the vehicle at the latest.

 

Repairs, replacement vehicle
1. Repairs which become necessary in order to ensure the operating and roadworthy condition of the vehicle may be ordered by the Hirer up to € 150 without consultation, any major repairs may only be ordered after obtaining the consent of the Rental Firm.
2. Any costs of repair disbursed will be refunded by the Rental Firm against submission of the respective original invoices and of the parts replaced, provided the Hirer is not liable for the damage. This does not apply to tyre damage.
3. When the Hirer detects a defect in the vehicle and has a repair actually required not carried out, the Hirer nevertheless must immediately notify the defect to the Rental Firm and grant a reasonable period for repair. Any circumstances specific to a particular country (e.g. infrastructure) which delay the repair shall not be to the disadvantage to the Rental Firm.
4. If the motorhome is destroyed without any fault on the part of the Hirer or if it is foreseeable that its use will be prevented or deprived for an unreasonably long period of time, the Rental Firm shall be entitled to provide the Hirer with an equivalent replacement vehicle within a reasonable period. If the Rental Firm makes an equivalent replacement vehicle available, termination by the Hirer pursuant to § 543 Subsec. II No. 1 German Civil Code (BGB) is excluded. If in such a case the Rental Firm offers a motorhome from a lower price group and this is accepted by the Hirer, the Rental Firm shall reimburse to the Hirer the price difference to the price already paid in advance by the Hirer.
5. If the motorhome is destroyed due to the Hirer’s fault or if it is foreseeable that its use will be prevented or deprived for an unreasonably long period due a fault of the Hirer, the Rental Firm may refuse the provision of a replacement vehicle. In such a case, termination of the contract by the Hirer pursuant to § 543 Subsec. II No.1 BGB is excluded. If, however, the rental firm agrees to make a replacement vehicle available at the Hirer‘s request, it can charge the Hirer with the transfer costs incurred.

 

Prohibited use, duty to take due care
1.
The Hirer is only allowed to use the vehicle in the usual manner. This does not include in particular the participation in motor sport events and vehicle tests, the transport of highly flammable, poisonous or otherwise dangerous substances, driving on non-secured terrain, the commission of customs or other criminal offences, even if these are only punishable under the laws applicable at the place of commission. The Hirer is prohibited from subletting the vehicle.
2. The vehicle must be treated carefully and appropriately and must always be properly locked. The loaded items must be properly secured. The regulations and technical rules applicable to the use must be complied with and the maintenance periods must be observed. Its operating conditions, in particular oil and water levels as well as tyre pressure, must be monitored. The Hirer undertakes to check regularly whether the vehicle is in a roadworthy condition.

 

Trips abroad
Trips abroad within Europe are possible. Trips to countries outside Europe are subject to the prior approval of the Rental Firm: Moldova, Ukraine, Belarus, Russia, Turkey, Tunisia, Algeria and Morocco. Trips to areas affected by war or crisis are prohibited. The Hirer/driver must independently inform himself/ herself about the traffic regulations and laws of the countries visited during the hire period as well as of any transit countries and must comply with the respective applicable traffic regulations.

 

Termination
The Rental Firm shall be entitled to terminate the rental contract for good cause without observing a notice period, in particular when the Hirer subjects the vehicle to a use in breach of contract. leaves the vehicle to non-authorised persons, causes not inconsiderable damage to the vehicle, or when the Hirer continues to breach his/her other obligations resulting from the contractual relationship in spite of a warning given by the Rental Firm.

 

Storage and passing on of personal data
1.
The Hirer consents to it that the Rental Firm will process his/her personal data for purposes of contract conclusion, handling or termination and use them exclusively within the framework of the rent-easy partners. Such data will only passed on to other third parties to the extent it is necessary for the performance of the contract, e.g. to the credit card company of the Hirer for the purpose of settlement, to the operator of the toll system as well as to the respective authority for the purpose of direct imposition of charges, costs, toll fees or fines and administrative fines.
2. Moreover, the Rental Firm may pass such data on via the central warning ring to third parties with a justified interest if the statements made in the rental are incorrect in essential points or the rented vehicle is not returned within 24 hours of the expiry of the hire period - also extended, if applicable - or if rental claims must be asserted in court collection proceedings or cheques presented by the Hirer are not honoured or bills are protested. Furthermore, the data can be passed on to all authorities responsible for the prosecution of administrative offences and criminal offences in the event the Hirer actually behaved dishonestly or there are sufficient indications of such behaviour. This is done, for example, in cases of false information for the rental, presentation of forged personal documents or such documents reported as having been lost, failure to return the vehicle, failure to notify a technical defect, road traffic offences or the like. Any legal obligations to pass on data remain unaffected by the provision.

 

Other provisions
All agreements must be made in writing. This applies also to a removal of this clause.
The Hirer may only set off claims of the Rental Firm against counterclaims of the Hirer when such counterclaims are undisputed or have become res judicata. A right of retention can only be asserted to the extent it is based on 
claims from this contract.


Choice of law, place of jurisdiction, severability clause
1.
This contract is exclusively governed by the substantive law of the Federal Republic of Germany.
2. For all disputes arising out of or about this contract, the agreed place of jurisdiction shall be the seat of the Rental Firm as far as the Hirer does not have a general place of jurisdiction within the country or transfers, after conclusion of the contract, his/her place of residence or usual abode to a place abroad or when his/her place of residence or usual abode is not known at the time action is brought, or when the Hirer is a registered merchant or a person defined as equivalent by § 38 Subsec. 1 Code of Civil Procedure (ZPO).
3. If any provision of these Terms and Conditions should be or become ineffective or impracticable or if the contract should involve any gaps, that shall not affect the remaining contents of the contract. In such case, the parties shall be obliged to agree to a new provision that economically comes as close as possible in a legally admissible way to the ineffective or impracticable or incomplete provision.

ביטוח

אחריות, כיסוי ביטוחי מקיף

1. במקרה והקרוואן אבד או ניזוק או שלא קויים תנאי מתנאי החוזה, השוכר יהיה אחראי לנזקים בהתאם לפוליסה.
2. השוכר יהיה חייב בכל מקרה נזק להשתתפות עצמית של 1250 € כל עוד הנזק לא נגרם במכוון וכתוצאה מרשלנות. השוכר אחראי גם לנזקים כדלהלן:
א. אם השוכר התרשל בחובת דיווח למשכיר - לפי סעיף 'נוהל במקרה של תאונה'. או לא דיווח בזמן או מסר פרטים חלקיים או שגויים.
ב. אם הוא / היא או מי מטעמו לא עצר אחרי התאונה, לא דיווח למשטרה או מסר פרטים חלקיים או שגויים בנוגע לנסיבות התאונה בין אם בכוונה או שלא בכוונה.
3. השחרור מחבות בגין הנזקים אינו משחרר מההשתתפות העצמית המוסכמת.
4. השחרור מהאחריות אינה כוללת, ובמיוחד, נזקים למערכת הבלמים, נזקים לריהוט ופנים הקרוואן וכן נזקים מהפעלה לא נכונה של ציוד.
5. השחרור מהאחריות אינו כולל משתמשים שאינם מורשים לנהוג בקרוואן.
6. השוכר יהיה מחוייב על כל נשק שיגרם כתוצאה מהפרת חוקי וכללי התעבורה וכן קנסות ואגרות החלות עליו במהלך ההשכרה וכן על נזקים שיקרו כאשר הוא עזב את הקרוואן.
7. כל השוכרים יהיו אחראים ביחד ולחוד.

Liability, partial/fully comprehensive motor insurance cover

1. In cases of damage to the vehicle, loss of the vehicle and breach of the rental contract, the Hirer is generally liable according to the general rules of liability.
2. Indemnity against liability within the scope of motor vehicle collision insurance with a deductible of € 1,250 (fully-comprehensive insurance) is agreed between the contracting parties. The indemnity against liability shall not apply if the lessee or his vicarious agents have caused the damage intentionally or due to gross negligence. The lessee will also be liable for damage if he :
a) he/she, contrary to the Hirer‘s obligation under Section 'What to do in the event of an accident' above, does not hand the damage report over to the Rental Firm in due time or hands it over incompletely or with false statements;
b) he/she or his/her vicarious agents committed hit-and-run driving, refrained from involving the police in an accident or gave false information on the course of events of the accident, as far as that has affected the legitimate interests of the Rental Firm in the establishment of the damage and the breach of duty is neither based on intent nor on gross negligence.
3. The indemnity against liability does not refer to the agreed deductible. It only applies to the hire period.
4. The indemnity against liability does in particular not cover any braking, operating and mere breakage damage as well as any damage attributable to a slipping of the load or caused by wrong operation (also damage to furniture).
5. These provisions apply to the Hirer as well as also to the authorised user. The contractual indemnity against liability does not apply to a non-authorised user.
6. The Hirer is liable without limitation for all violations of traffic and administrative regulations and other legal regulations as well as for all nuisance caused by him/her or by a third party to whom the Hirer leaves the vehicle. The Hirer shall indemnify the Rental Firm against all fines and administrative fines, charges and other costs imposed by the authorities upon the Rental Firm in connection with such infringements. When using roads subject to toll, the Hirer must see to it that the respective tolls incurred are paid completely and in due time. The Hirer shall indemnify the Rental Firm against all tolls caused by him/her or any third parties to whom the Hirer leaves the vehicle.
7. Several Hirers are liable as joint and several debtors.

ציוד

ערכת מטבח:
1 קרש חיתוך
צלחת מרק (אחת לכל אדם)
צלחת (אחת לכל אדם)
ספל (אחת לכל אדם)
כוס (אחד לכל אדם)
1 קנקן קפה
1 מסנן קפה
1 מסננת אטריות
2 סירים + מכסים
1 מחבת + מכסה
2 קערות סלט
1 כף עץ
1 מרית
1 מטרפה
1 פותחן קופסאות שימורים
1 חולץ פקקים
1 סכין לחם
1 סכין חיתוך
כפית תה (אחת לכל אדם)
כפית (אחת לכל אדם)
מזלג קטן (אחד לכל אדם)
מזלג (אחד לכל אדם)
סכין (אחד לכל אדם)
זוג כפות הגשה לסלט
1 מגבת מטבח
1 סמרטוט ניקוי
1 ספוג ניקוי

ערכת כלי מיטה:
1 כרית + ציפוי
1 סדין + כיסוי
1 סדין עם גומי
הקרוואנים מגיעים עם סדינים נקיים בתחילת ההשכרה

ערכת מגבות:
1 מגבת גדולה
1 מגבת קטנה

Kitchen Kit:
1x cutting board
Soup plate (one for each person)
plate (one for each person)
cups (one for each person)
glasses (one for each person)
1x coffee pot
1x coffee filter
1x noodle strainer
2x pots + cover
1x pan + cover
2x salad bowl
1x wooden spoon
1x spatula
1x whisk
1x can opener
1x corkscrew
1x bread knife
1x cutting knife
teaspoon (one for each person)
spoon (one for each person)
small fork (one for each person)
fork (one for each person)
knife (one for each person)
1 pair salad servers
1 x kitchen towel
1x cleaning rag
1x cleaning sponge

Bed Set:
1 x pillows + cover
1x bed sheets + cover
1x fitted sheets
The motorhome will come with clean sheets at Pick Up

Towel Set:
1 x big towel
1x small towel

info@bandana.co.il
+972-3-5471771
+972-58-5471771
Loading ...