• בית
  • >
  • מרכז השכרת קרוואנים 89, Rue du Colonel de Rochebrune, רואל-מלמזיון,

השכרת קרוואן קרוואנים 89, Rue du Colonel de Rochebrune, רואל-מלמזיון,


פריס - פריז

Charles de Gaulle International Airport

Orly International Airport

הוראות

Distances to our depot:
ORLY Airport = 30 km, 70-80 € (approx.), 40-50 minutes (approx.)
CDG Airport = 35 km, 80-100 € (approx.), 50-60 minutes (approx.)
BEAUVAIS = 95 km (NO TRANSFERS from & to BEAUVAIS AIRPORT Paying shuttle service (13 € per trip and per person), is organized to and from Paris-Beauvais Airport and Paris-Porte Maillot. Then take a taxi.)
EUROSTAR (Paris Gare du Nord) = 20 km
PRIVATE TRANSFER
Customers are requested to report at the time of booking or not later than 7 working days before pick-up date arrival details or hotel address and how many people are in customers party.
due to too many last-minute changes, only pre-paid transfers will be arranged.
Clients must provide a valid mobile number or an email address - this will allow us to contact our clients.
In the event a client who has pre-paid a transfer takes a regular taxi or public transportation, there will notbe any refund. Transfers must be confirmed at least 7 days in advance.
In case of airport transfers, we do need all flight details to arrange them: hour of arrival, flight number and departure place. (ex: Flight BA 308 from London - 12h30)
Transfers are possible from 08:00 to 15:00. Due to potential traffic problems beyond our control, precise pick-up and departure times cannot be guaranteed.
Transfer on last day
We can arrange a return transfer to a hotel, a train station or an airport
This transfer can be pre-paid or paid locally. transfer must be arranged with the client.
Airport Meeting points:
CDG – Terminal 1: Exit gate
CDG – Terminal 2: Exit gate
CDG – Terminal 3: Exit gate
Orly Airport: Exit gate


.gif


ערים עם השכרת קרוואניםקרוואנים קשורים

info@bandana.co.il
+972-3-5471771
+972-58-5471771
Loading ...