• בית
  • >
  • מרכז השכרת קרוואנים 65, Worrell Ave, High Wycombe, פרת',

השכרת קרוואן קרוואנים 65, Worrell Ave, High Wycombe, פרת',


Perth Airport

הוראות

Distance from International Airport: 2 km / 1.2 miles Distance from City: 5 kilometres / 3.1 miles Taxi Fare Airport $20-25 AUD / City $20 AUD (approx.)


.JPG


ערים עם השכרת קרוואניםקרוואנים קשורים

info@bandana.co.il
+972-3-5471771
+972-58-5471771
Loading ...