• בית
  • >
  • מרכז השכרת קרוואנים 220, Stuart Highway, אליס ספרינגס,

השכרת קרוואן קרוואנים 220, Stuart Highway, אליס ספרינגס,


Alice Springs Airport‎

הוראות

Distance From Airport 19kmDistance From City 4kmComplimentary transfers are not available from the airport/city to the branch. However all are accessible by bus, train or taxi. Taxi from Airport to branch - approximately AU$30.00 LOCATIONS DATES AND HOURS OF OPERATION 1 May - 31 October - 7:30AM - 4PM1 November - 30 April - 10AM - 4PM


.JPG


ערים עם השכרת קרוואניםקרוואנים קשורים

info@bandana.co.il
+972-3-5471771
+972-58-5471771
Loading ...