• בית
  • >
  • מרכז השכרת קרוואנים 20, route d’Albi D888, טולוז,

השכרת קרוואן קרוואנים 20, route d’Albi D888, טולוז,


Toulouse-Blagnac

Aיrodrome de Toulouse-Montaudran

הוראות

Distances to our depot:Toulouse Blagnac Airport = 25 km Toulouse Train station = 15 kmToulouse downtown hotels = 15-20 kmTaxi From & To Airport = 40 € /30-40 minutesTaxi From & To Main Train Station = 30 € / 25-30 minutesTaxi From & To downtown hotel = 30-35 € / 25-30 minutes


.gif


ערים עם השכרת קרוואניםקרוואנים קשורים

info@bandana.co.il
+972-3-5471771
+972-58-5471771
Loading ...